Listování
od 

Ďáblova smlouva s ropou. večírek skončil - ropná krize hrozí už za pár let / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 17, č. 20 (2006), s. 18-18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír, Škácha, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 179-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Dachiardite-Ca from Proseč pod Ještědem near Liberec
Dachiardite from Svojanovice, Czech Republic / Ondruš, Petr, Rychlý, Rudolf, Veselovský, František -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 26 (1996), p. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Dacryoconarides du genre Nowakia dans le Praguien du bassin de Prague (Dévonien inférieur, République tcheque) / Gessa, Silvia -- In: Revue de micropaléontologie -- ISSN 0035-1598 -- An. 39, no. 4 (1996), p. 315-337
Zdroj: ČGS (UNM)
DAG 391 meteorite as a product of basaltic volcanism on asteroid (4)Vesta / Šimčíková, Magdalena -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 3-4 (2008), p. 271-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Daily runoff extremes in the GEOMON network of forest catchments
Daily, seasonal, and annual relationships between air and subsurface temperatures / Čermák, Vladimír, Enz, J. W., Krešl, Milan, Pollack, H. N., Smerdon, J. E., Šafanda, Jan, Wehmiller, J. F. -- In: Journal of Geophysical Research -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 111, D7 (2006)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Daily streamwater runoff characteristics from the ICP IM catchments (CZ01, CZ02, DE01) in the Bohemian Massif / Beudert, Burkhard, Čech, Jan, Červenková, Jaroslava, Dieffenbach-Fries, Helga, Fottová, Daniela, Krám, Pavel, Váňa, Milan -- In: The Finnish Environment -- ISSN 1238-7312 -- Č. 28 (2008), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Daily surface runoff characteristics from fourteen forest catchments of the Czech GEOMON network in 19994-2005 water years
Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe) / Burliga, Stanisław, Wojewoda, Jurand -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 56, č. 9 (2008), s. 857-862
Zdroj: ČGS (UNM)
Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic / Gába, Zdeněk, 1939-, Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 49, č. 3 (2000), s. 253-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Dala-porphyre with phengite enclosures in feldspar phenocrysts from glacial deposits near Supíkovice (Czech Republic)
Dálkový průzkum neživé přírody / Plachý, Stanislav -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 2 (1983), s. 77-80, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Dálkový průzkum Země / Dornič, Ján -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Dálkový průzkum Země / Plachý, Stanislav -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 28, č. 12 (1983), s. 849-851
Zdroj: ČGS (UNM)
Dálkový průzkum Země / Faiman, Zbyšek -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 1 (1982), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Dálkový průzkum Země z družic / Čapek, Richard -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 88, č. 4 (1983), s. 298-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Dalmanitoid and acastoid trilobites and their evolution in the Prague Basin (Czech Republic) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Hörbinger, František -- In: Advances in Trilobite Research. Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de Espaňa -- ISBN 978-84-7840-759-0 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dalmanitoid and acastoid trilobites and their evolution in the Prague Basin (Czech Republic) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Hörbinger, František, Mergl, Michal (2008) -- In: Advances in trilobite research -- ISBN 978-84-7840-759-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF