Listování
od 

Říční fenomén ve Svatojánských proudech / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 45, č. 1 (1997), s. 46-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua / Bednář, Marek, Kilianová, Helena, Měkotová, Jarmila, Šarapatka, Bořivoj, Štěrba, Otakar -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-07-X -- s. 129-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Říční, krasový a hadcový fenomén / Hlaváč, Jaroslav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 154-155
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Říční paradoxon krasového děda : Vzpomínka na Jaroslava Petrboka / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 70, č. 7 (1991), s. 405-406
Zdroj: ČGS (UNM)
Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí / Řádek, Lukáš -- In: Krajinotvorné programy -- ISBN 80-7212-307-6 -- s. 66-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně (Brno 24-32) / Karásek, Jaromír, Seitl, Luděk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Říční terasy Eufratu
Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně / Hanžl, Pavel, Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. září (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32) / Hanžl, Pavel, Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Říp, bájná hora předků a soudobá geologie / Ulrych, Jaromír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 1 (2000), s. 33-36
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Říp, bájná hora předků a soudobá geologie / Ulrych, Jaromír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 1 (2000), s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Říp desetkrát přemístěný / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 6 (1991), s. 184-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Říp hill - a mythical mountain of forefathers and present geology
Říp Hill: chemical and mineral composition
The Říp mountain moved ten times
Říše středu.Na povrchu přeplněno, pod zemí je místa dost / Cílek, Václav -- In: Quo -- č. 15 (1998), s. 58-61
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Řízení jakosti podzemních vod / Landa, Ivan, 1945- -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 37, č. 1 (1987), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií / Neustupa, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, č. 2 (2003), s. 53-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace / Neustupa, Zdeněk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2007), s. 10-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Řízení rizik u sesuvu / Rozsypal, Alexandr, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)