Listování
od 

Říše středu.Na povrchu přeplněno, pod zemí je místa dost / Cílek, Václav -- In: Quo -- č. 15 (1998), s. 58-61
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Řízení jakosti podzemních vod / Landa, Ivan, 1945- -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 37, č. 1 (1987), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií / Neustupa, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, č. 2 (2003), s. 53-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace / Neustupa, Zdeněk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2007), s. 10-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Řízení rizik u sesuvu / Rozsypal, Alexandr, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
S domkem na zádech / Hlaváč, Jaroslav -- In: ABC mladých techniků a přírodovědců -- Roč. 46, č. 9 (2002), s. 12-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
S Václavem Cílkem o věcech pod i nad zemních [Rozhovor] / Kňap, J. -- In: Regenerace : Časopis pro zdravý životní styl -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 4-7
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The S-vement Hercynian transport in the Saxothuringicum, N. Bohemian Massif / Želažniewicz, Andrzej -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
S vodou musíme znovu navázat vztah [Rozhovor] / Cílek, Václav, Paulas, J. -- In: Katolický týdeník -- Roč. 20, č. 35 (2009), s. 5-5
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
S-wave splitting from records of local micro-earthquakes in West Bohemia/Vogtland: an indicator of complex crustal anisotropy / Boušková, Alena, Vavryčuk, Václav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 52, č. 4 (2008), s. 631-650
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
S-wave splitting from records of local micro-earthquakes in West Bohemia/Vogtland: An indicator of complex crustal anisotropy / Boušková, Alena, Vavryčuk, Václav, 1959- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 52, no. 4 (2008), p. 631-650
Zdroj: ČGS (UNM)
Sabellidae and Serpulidae (Polychaeta, Canalipalpata) from the locality Kaňk - Na Vrších in Kutná Hora (Upper Cenomanian - Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin - the Czech Republic) / Kočí, Tomáš -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 68, no. 1-2 (2012), p. 7-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Sabkha-type sedimentation in the Devonian Choteč limestone of the Barrandian?
Sabugalit z Nového Fojtova / Breiter, Karel, 1956- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 60, č. 5 (1985), s. 285, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sabugalite from Nový Fojtov
Sachsen. Stratigraphie von Deutschland III - Die Kreide der Bundesrepublik Deutschland / Tröger, Karl-Armin, Voigt, Thomas -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Roč. 226 (2000), s. 123-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur / Beeger, Dieter, Mathé, Gerhard, Quellmalz, Werner, Weber, Wolfgang -- In: Veröffentlichungen des Naturhistorischen Museums Wien, Neue Folge. Wien -- Jg. 22 (1988)
Zdroj: ČGS (UNM)
Sächsische Geologische Landesaufnahme - Tradition und Zukunft / Berger, Hans-Jürgen, Geissler, Eckart, Leonhardt, Dietmar -- In: Geoprofil -- ISSN 0863-2200 -- Nr. 5 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Sádrovce z Března u Chomutova / Coufal, Pavel, Janeček, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Sádrovce z Prahy / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)