Listování
od 

Řasnatka žebernatá a degradace pískovcových oblastí / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 54, č. 1 (2006), s. 34-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Řecké mramory - historie a těžba / Šrámek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 7 (2000), s. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 29 (2003), s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice / Kilianová, Helena -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988) / Dostál, Ivo, Řehánek, Tomáš, 1971- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Č. 277 (1999), s. 1-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Řekni: Jsem dítě Země a hvězdné oblohy / Cílek, Václav -- In: Logos -- -, 1-2 (2008), s. 73-85
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Řeky - tepny Země / Balatka, Břetislav, 1931-, Sládek, Jaroslav -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 34, č. 2 (1985), s. 54-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení ekologické havárie výtoku důlních vod / Tioka, Petr -- In: EKO Ekol. a Společ. -- ISSN 1210-4728 -- Roč. 6, č. 5 (1995), s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov) / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Boháček, Zbyněk, Kosmák, Vlastimil, Müller, Pavel, Píše, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru / Dvorský, Jiří, 1943- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 8 (1998), s. 210-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná / Domas, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 10 (1994), s. 389-391
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení nestacionárních úloh termopružnosti / Kohut, Roman -- In: Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství -- s. 74-78
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných / Pavlásek, Jiří -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. mimoř. 1 (2010), s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení obnovy lesního porostu na odkalištní deponii Zlatých hor / Podhajský, Miroslav F. -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 7 (1988), s. 202-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení obrácené úlohy v užité gravimetrii
Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR / Dvorský, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 8-9 (1990), s. 356-358
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu / Tichánek, Roman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 6 (2008), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami / Dopita, Miloslav, Hájek, R., Klika, Z., Martinec, Petr, Taraba, B., Věžníková, H. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 3 (1996), s. 76-79
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami / Dopita, Miloslav, Hájek, Radislav, Klika, Zdeněk, 1943-, Martinec, Petr, 1942-, Taraba, Boleslav, Věžníková, Hana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 3 (1996), s. 76-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost / Konečný, Petr -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 25-47
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG