Listování
od 

Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných / Pavlásek, Jiří -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. mimoř. 1 (2010), s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení obnovy lesního porostu na odkalištní deponii Zlatých hor / Podhajský, Miroslav F. -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 7 (1988), s. 202-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení obrácené úlohy v užité gravimetrii
Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR / Dvorský, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 8-9 (1990), s. 356-358
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu / Tichánek, Roman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 6 (2008), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami / Dopita, Miloslav, Hájek, R., Klika, Z., Martinec, Petr, Taraba, B., Věžníková, H. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 3 (1996), s. 76-79
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami / Dopita, Miloslav, Hájek, Radislav, Klika, Zdeněk, 1943-, Martinec, Petr, 1942-, Taraba, Boleslav, Věžníková, Hana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 3 (1996), s. 76-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost / Konečný, Petr -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 25-47
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Řešení problémů nových způsobů využití uhlí ve spolupráci zemí RVHP / Charvát, Vladimír, Němec, Jaroslav, 1931-, Pokorný, Jaromír -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 2 (1983), s. 54-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení proudění podzemní vody metodou integrálních rovnic
Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům / Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2000), s. 31-50, 8 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení rozsáhlých prostorových úloh elastoplasticity / Blaheta, Radim, Kohut, Roman -- In: Zborník prednášok 13. sympózia o algoritmoch ALGORITMY 95 -- s. 122-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Řešení soustavy nelineárních rovnic algoritmus "postup 08" / Byczanski, Petr -- In: Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000 -- s. 61-66
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Řešení soustavy nelineárních rovnic, algoritmus "POSTUP01" / Byczanski, Petr -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře -- s. 22-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Řešení stability nízkých skalních svahů : metodický postup, výpočetní program a praktický příklad použití / Kloss, Karel -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 1 (1987), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení stability skalních svahů / Kloss, Karel -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení stability svahu Jánského vrchu / Kloss, Karel -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 4 (1989), s. 99-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení stability vysokých svahů / Kloss, Karel -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 291-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení stavby výsypek s maximálním využitím výsypného prostoru / Dykast, Ivan, Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. zvl. (1986), s. 121-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení úloh na kompozitních sítích / Kohut, Roman -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře -- s. 99-103
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG