Listování
od 

Řešení rozsáhlých prostorových úloh elastoplasticity / Blaheta, Radim, Kohut, Roman -- In: Zborník prednášok 13. sympózia o algoritmoch ALGORITMY 95 -- s. 122-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Řešení soustavy nelineárních rovnic algoritmus "postup 08" / Byczanski, Petr -- In: Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000 -- s. 61-66
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Řešení soustavy nelineárních rovnic, algoritmus "POSTUP01" / Byczanski, Petr -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 9. semináře -- s. 22-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Řešení stability nízkých skalních svahů : metodický postup, výpočetní program a praktický příklad použití / Kloss, Karel -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 1 (1987), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení stability skalních svahů / Kloss, Karel -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení stability svahu Jánského vrchu / Kloss, Karel -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 4 (1989), s. 99-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení stability vysokých svahů / Kloss, Karel -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 291-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení stavby výsypek s maximálním využitím výsypného prostoru / Dykast, Ivan, Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. zvl. (1986), s. 121-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Řešení úloh na kompozitních sítích / Kohut, Roman -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře -- s. 99-103
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Řešení variské evoluce moldanubického sektoru Českého masívu: význam bavorské a moravo-moldanubické tektonometamorfní fáze
Řešení vibračního problému v mineralogii / Pechar, František, Rykl, Drahoš -- In: Moderní identifikační metody v mineralogii -- s. 89-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Řezání, broušení, vrtání a dělení betonových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem / Vašek, Jaroslav -- In: Sanace betonových konstrukcí -- Roč. 2, č. 3 (1994), s. 27-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Řezání vodním paprskem / Foldyna, Josef, Sitek, Libor -- In: Navařování a termické nástřiky ve výrobě a opravárenství. Sborník přednášek -- s. 99-106
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Řezba a následná úprava drahokamových odrůd křemene / Machek, Petr -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 10, č. 10 (1985), s. 604-608
Zdroj: ČGS (UNM)
Řezný nástroj pro rozpojování uhlí a hornin - Pomocník člověka od doby kamenné / Vašek, Jaroslav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 6 (2009), s. 398-399
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Říčanský granit v Českém masívu a těleso Ploumanach v Bretani: intruzivní nebo vulkanická tělesa? / Ledvinková, V., Palivcová, M., Waldhausrová, Jarmila -- In: Program, abstrakta, exkurzní průvodce semináře Skupiny tektonických studií -- s. 54-55
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Říčanský granitový masív ve středočeském plutonu a jeho ocellární mafické uzavřeniny
Říčany granite (Central Bohemian Pluton) and its ocelli- and ovoids-bearing mafic enclaves / Fatková, Jindřiška, Ledvinková, Vlasta, Palivcová, Marie, Waldhausrová, Jarmila -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 21 (1992), s. 33-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Říční fenomén ve Svatojánských proudech / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 45, č. 1 (1997), s. 46-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua / Bednář, Marek, Kilianová, Helena, Měkotová, Jarmila, Šarapatka, Bořivoj, Štěrba, Otakar -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-07-X -- s. 129-135
Zdroj: ČGS (UNM)