Listování
od 

Šedesát let profesora Josefa Jaroše / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 3 (1991), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesát let prvního samostatného petrologického pracoviště v Československu / Fediuk, František, 1929- -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesát let RNDr. Jindřicha Štelcla, DrSc., člena korespondenta ČSAV / Suk, Miloš, 1934- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 4 (1983), s. 251-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesát let RNDr. Norberta Krutského / Váně, Miroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 2 (1992), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesát let RNDr. Odolena Kodyma, CSc. / Vejnar, Zdeněk, 1923- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 1 (1986), s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesát let Vojena Ložka / Moucha, Petr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 39 (2013), s. 73
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesáté narozeniny RNDr. Jaroslava Vacka / Müller, Vlastimil -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 5 (1989), s. 317-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny akademika Vladimíra Pokorného / Fajkus, Břetislav -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 34, č. 6 (1983), s. 215-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny doc. Ing. Josefa Neužila, CSc. / Fediuk, Ferry -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc. / Kopečný, Václav, Pek, Ilja -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 28 (1989), s. 7-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny docenta RNDr. Jana H. Bernarda, CSc. / Novák, František, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 4 (1988), s. 241-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny Ing. J. Ibrmajera, DrSc. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 185
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc. / Tomek, Čestmír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 4 (1986), s. 250-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny Jiřího Čejky / Stloukal, Milan -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 159, č. 1-4 (1990), s. 117-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny prof. RNDr. Zdeňka Mísaře, DrSc. / Dudek, Arnošt, 1928-, Jaroš, Josef -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 322-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Bohumila Šmída, CSc. / Eliáš, Mojmír, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 5 (1988), s. 316
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Břetislava Balatky, CSc / Král, Václav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 96, č. 1 (1991), s. 61-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Františka Chmelíka, CSc. / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 5 (1988), s. 311-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Jaroslava Tyráčka, CSc / Balatka, Břetislav, 1931- -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 96, č. 3 (1991), s. 205
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Jaroslava Zemana, CSc. / Domečka, Karel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 2 (1991), s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)