Listování
od 

Šedesátiny RNDr. Jiřího Vaňka / Pek, Ilja -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 4, č. 1 (1998), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Miroslava Malkovského, DrSc. / Müller, Vlastimil -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 5 (1987), s. 303-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Miroslava Mášky, CSc. / Jaroš, Josef, Zoubek, Vladimír, 1903-1995 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 1 (1987), s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Pravoslava Šantrůčka, CSc. -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 5 (1987), s. 316
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. V Zýky, DrSc. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 299
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Václava Zýky, DrSc. / Svoboda, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 326-327
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Zdeňka Gáby / Zapletal, Jan -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 48, č. 1 (1999), s. 94
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 6 (1992), s. 447-449
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Zdeňka Stráníka, CSc / Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 5 (1991), s. 315-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátka dr. Jaroslava Vacka / Kožíšek, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 380
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátník - Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 37, č. 3 (1988), s. 287-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátník doc. RNDr. Josef Staněk, CSc. / Suk, Miloš, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 426-430
Zdroj: ČGS (UNM)
Šejby and Nakolice stocks - examples of the phosphorus-rich mineralized granites (a review) / Čekal, František, Heřmánek, Radek, Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 1 (1998), p. 46-49
Zdroj: ČGS (UNM)
"Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři / Řídkošil, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 217-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 4 (2006), s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Šesťdesiatiny Ing. Jána Bartalského, CSc. / Együd, Karol -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 189
Zdroj: ČGS (UNM)
Šesťdesiatiny RNDr.Ing. Jána Buriana, CSc / Harman, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Šesté sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (IAGOD) / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 4 (1983), s. 254-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Šesticípá sněhová vločka. A Six-Pointed Snowflake / Cílek, Václav -- In: Vyšehrad. Lughnasadh `99 -- s. 8-11
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Šestijazyčný meteorologický slovník (1993) a jeho příspěvek k dějinám fyziky / Krška, K., Munzar, Jan -- In: 11. zborník dejín fyziky -- s. 97-104
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG