Listování
od 

Šedesátiny akademika Vladimíra Pokorného / Fajkus, Břetislav -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 34, č. 6 (1983), s. 215-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny doc. Ing. Josefa Neužila, CSc. / Fediuk, Ferry -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc. / Kopečný, Václav, Pek, Ilja -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 28 (1989), s. 7-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny docenta RNDr. Jana H. Bernarda, CSc. / Novák, František, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 4 (1988), s. 241-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny Ing. J. Ibrmajera, DrSc. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 185
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc. / Tomek, Čestmír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 4 (1986), s. 250-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny Jiřího Čejky / Stloukal, Milan -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 159, č. 1-4 (1990), s. 117-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny prof. RNDr. Zdeňka Mísaře, DrSc. / Dudek, Arnošt, 1928-, Jaroš, Josef -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 322-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Bohumila Šmída, CSc. / Eliáš, Mojmír, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 5 (1988), s. 316
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Břetislava Balatky, CSc / Král, Václav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 96, č. 1 (1991), s. 61-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Františka Chmelíka, CSc. / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 5 (1988), s. 311-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Jaroslava Tyráčka, CSc / Balatka, Břetislav, 1931- -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 96, č. 3 (1991), s. 205
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Jaroslava Zemana, CSc. / Domečka, Karel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 2 (1991), s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Jiřího Vaňka / Pek, Ilja -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 4, č. 1 (1998), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Miroslava Malkovského, DrSc. / Müller, Vlastimil -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 5 (1987), s. 303-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Miroslava Mášky, CSc. / Jaroš, Josef, Zoubek, Vladimír, 1903-1995 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 1 (1987), s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Pravoslava Šantrůčka, CSc. -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 5 (1987), s. 316
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. V Zýky, DrSc. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 299
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Václava Zýky, DrSc. / Svoboda, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 326-327
Zdroj: ČGS (UNM)
Šedesátiny RNDr. Zdeňka Gáby / Zapletal, Jan -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 48, č. 1 (1999), s. 94
Zdroj: ČGS (UNM)