Listování
od 

Šobovská polymetalická mineralizácia / Hojstričová, Viera, Mihóková, Mária, Rojkovičová, Ludmila, Štohl, Jaroslav -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Šokový křemen v českém kráteru / Rajlich, Petr, 1944- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
Šonovské vrchy / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 186-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Španělský jazyk, španělské knihy a čeští intelektuálové 16. a 17. století / KAŠPAROVÁ, Jaroslava -- In: Město a intelektuálové od středověku do roku 1848 -- ISBN 978-80-86852-27-0 -- 24
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D. : Edward Brown, M. D.: Durch Niederland /Teutschland /Hungarn /Serbien etc. gethane gantz sonderbare Reisen etc. - Nürnberg 1686 / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 1 (2013), s. 90-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři / Adamec, Zdeněk, Drnec, Josef, Grmela, Arnošt, Novotný, Karel, Rakouš, Ivan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 11 (2006), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Šperkové kameny Zlatého slunce Moravy : K poznání tzv. Schrattenbachovy monstrance olomouckého dómu / Bauer, Jaroslav, Michna, Pavel -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 268 (1992), s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Šperkové olivíny z Antarktidy / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Šperkařství -- Roč. 14, č. 1 (1984), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Špičák Hill near Teplá / Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite / Čejka, Jiří, 1929-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 184, no. 2 (2007), p. 197-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Šťastné roucho Václava Stejskala / Heroldová, Helena -- In: Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19. stor. - 1. pol. 20. stor.) -- ISBN 978-80-223-2643-8 -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Štatistický model morfológie žilných ložísk rúd / Bartalský, Boris, Radvanec, Martin, Šesták, Pavol -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 5 (1988), s. 144-148
Zdroj: ČGS (UNM)
The Štěpánov mining district during 1767-1773
Štěpánovické skály - méně známá lokalita výchozů pískovců v Turnovské stupňovině / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 153
Zdroj: ČGS (UNM)
Štěpánovský revír v letech 1767-1773 / Velebil, Dalibor -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 10 (2004), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Štěpite, U(AsO3OH)2.4H2O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium / Čejka, Jiří, Fejfarová, Karla, Hloušek, Jan, Majzlan, Juraj, Mrázek, Zdeněk, Novák, Milan, Ondruš, Petr, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škoda, Radek, Veselovský, František -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 77, č. 1 (2013), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Štěrkopísek z mořských živočichů : pleistocenní mořské usazeniny na Floridě / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 12 (2000), s. 666
Zdroj: ČGS (UNM)
Štěrkopísek z mořských živočichů / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 12 (2000), s. 666
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Štěrkopísky a cihlářské suroviny východních Čech / Bílek, P., Hošek, Miloš -- In: Výběr prací 10 -- s. 15-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Šterkopísky nad Rakovnickým potokem u Oráčova / Fediuk, František, 1929- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 1 (1999), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)