Listování
od 

Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie / Baláž, Peter, Bastl, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 9-10 (1990), s. 265-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Štúdium vzťahu medzi prechodovým koeficientom pôda-rastlina Cs137 a základnými vlastnostmi pôd / Hanušík, V., Mitro, A. -- In: Rádioaktivita a životné prostredie -- Roč. 10, č. 1 (1987), s. 3-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě / Boháček, Zbyněk, Franců, Juraj, 1957-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 143-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny / Ložek, Vojen -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 2 (1998), s. 211-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Šumava and Blanský les - a comparison based on malacofauna
The Šumava Mts. fresh-water assmblages of thecamoebians (Testacea)
The Šumava/Bohemian Forest National Park
Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea) / Lorencová, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea) / Lorencová, Markéta (2003) -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava. -- ISBN 80-248-0396-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Šupinová stavba vápenců ve Zbrašovských aragonitových jeskyních / Havíř, Josef, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2005: sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Šupiny a jejich využití při určování paprskoploutvých ryb (Actinopterygii) středočeských karbonských pánví
Švarcenberk: referenční lokalita pozdního glaciálu / , , Hošek, Jan, Kadlec, Jaroslav, Pokorný, Petr -- In: 17. KVARTÉR 2011, 25. 11. - 25. 11. 2011, Brno -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Švartna jako šperkový kámen / Petáková, Zdeňka -- In: Gemologický spravodajca -- ISSN 1337-6136 -- Č. 4/2007 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Švenekite, Ca[AsO2(OH)2]2, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic / Čejka, Jiří, Dušek, Michal, Fejfarová, Karla, Gabašová, Ananda, Hloušek, Jan, Kallistová, A., Lapčák, L., Machovič, Vladimír, Ondruš, Petr, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Skála, Roman, Škoda, Radek, Veselovský, František -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 77, č. 6 (2013), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Švenekite, Ca[AsO.sub.2./sub.(OH).sub.2./sub.].sub.2./sub., a new mineral from Jáchymov, Czech Republic / Čejka, J., Dušek, Michal, Fejfarová, Karla, Gabašová, A., Hloušek, J., Kallistová, Anna, Lapčák, L., Machovič, V., Ondruš, P., Plášil, Jakub, Sejkora, J., Skála, Roman, Škoda, R., Veselovský, F. -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 77, č. 6 (2013), s. 2711-2724
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Švestková džungle / Cílek, Václav -- In: Ekolist -- ISSN 1211-5436 -- Roč. 10, č. 12 (2005), s. 15-15
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Šwiebodzice succession (upper Devonian-lowest Carboniferous; western Sudetes): a prograding, massflow dominated fan-delta complex
T. Buday in the history of the Czech geological exploration
T. Kruťa 90 years old
T-M Modelling of Geological Deposition of the Spent Nuclear Fuel - Äspö prototype repository / Blaheta, Radim, Byczanski, Petr, Kohut, Roman, Krečmer, Karel, Starý, Jiří -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 7-17
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG