Listování
od 

Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie / Hyánková, Anna, Krenyitzká, Eva, Ondrášik, Rudolf -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 225-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Ťažba, vlastnosti a využitie tufu Arménska / Čabalová, Darina -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 6 (1982), s. 538
Zdroj: ČGS (UNM)
Ťažba zemného plynu s obsahom sirovodíka. 4. časť, technológia úpravy kyslého plynu na ložisku Závod / Čerevka, Alexander, Čunderlík, Juraj, Panchártek, Zdeněk -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 379-391
Zdroj: ČGS (UNM)
Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku / Danko, Peter, Hospodár, Tomáš, Lačný, Jaroslav, Varga, Miloš -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 403-407
Zdroj: ČGS (UNM)
Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic) / Balić-Žunić, Tonči, Berlepsch, Peter, Litochleb, Jiří, Makovicky, Emil, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 177, no. 2 (2002), p. 163-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Technical Note: Evaluation of between-sample memory effects in the analysis of ?2H and ?18O of water samples measured by laser spectroscopes / Bogaard, T.A., Bonazza, M., Borga, M., Čejková, Bohuslava, Fischer, B.M.C., Gobbi, A., Mantese, N., Michelini, M., Penna, D., Sobotková, M., Stenni, B., Šanda, M., Wassenaar, L.I., Wrede, S., Zuecco, G. -- In: Hydrology and Earth System Sciences -- ISSN 1027-5606 -- Roč. 16, č. 10 (2012), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Technical requirements for depositories and conditions for waste landfilling
Technical Seismicity as Natural Extreme in Karviná Region / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R. -- In: Górnictwo i Geologia . Kwartalnik -- Roč. 4, 2a (2009), s. 87-94
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Technická kultura země / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 2 (2013), s. 69-69
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Technická likvidace hlubinných dolů v České republice / Dvořáček, Jaroslav, 1949-, Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 7-8 (2006), s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami / Velfl, Josef, 1956- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 104-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Technická seismicita vyvolaná stavební činností v objektech / Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika. -- s. 123-126
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Technická složka ústavu / Gabriel, Miroslav, Kostlivý, Přemysl, Kropík, Bohumil -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Technické informace v podnikovém informačním systému / René, Miloš -- In: System -- Roč. 1, č. 2 (1999), s. 44-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Technické normy proti efektivnosti. K problematice norem přírodního kameniva / Nádherný, Miloš -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 67, č. 5 (1989), s. 212-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln / Holub, Karel, Rušajová, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), s. 91-104
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech / Veverková, Milena -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 14-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Technické práce v rámci úkolu "Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" v letech 1982-1983 / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách -- s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Technické práce v rámci úkolu Zakrytá ložiska Jeseníků v letech 1981-1982 / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Technické vybavení seismických stanic HRMC a ZLHC / Knejzlík, Jaromír -- In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1 -- s. 70-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG