Listování
od 

Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (Dyjský masív) (34-13 Dyjákovice) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Žíla 'svatojanského diabasu' od Vysokého Újezda (12-41 Beroun) / Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilami propletený ostrov Sao Nicolau / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 7 (2002), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka) / Dolníček, Zdeněk, Krobot, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilná hornina starší než okolní granodiorit (sedlčanský felzit) / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 80
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu (12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice) / Dolejš, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (22-21 Příbram) / Holub, František V., Lantora, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 133-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) / Holub, František, Lantora, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové / Chmelař, Radovan, Gajdoš, Pavel, Holub, František, 1949-, Mlčoch, Bedřich, Pres, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 26-28, Příl. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách / Chmelař, Radovan, Gajdoš, Pavel, Holub, František, Mlčoch, Bedřich, Pres, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů v oblasti středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika / Holub, František, Orságová, Lucie, Studená, Martina, Verner, Kryštof -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika / Holub, František, Orságová, Lucie, Studená, Martina, Verner, Kryštof -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce ? -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, č. 2009 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům / Holub, František, 1949- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko) / Holub, František, 1949-, Lantora, Milan, Paglialonga, A., Síh, C. -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilníkové zrudnenie - nový typ Sb-mineralizácie na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách / Michálek, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 8-9 (1986), s. 227-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilný roj diferencovaného turmalinického leukogranitu a jeho vztah k masivku Vydry (moldanubický pluton, Šumava)
Žilný roj vysoce diferenciovaných alkalicko-živcových granitových porfyrů u Milevska, středočeský pluton
Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice) / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 234-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách / Dobeš, Petr, Jačková, Ivana, Klomínský, Josef, Škoda, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)