Listování
od 

Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče / Buriánek, David, Houzar, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 21, č. 1 (2013), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Živá historie marockého hornictví / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 182-183, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy / Valigurský, Leoš -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 141-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Živce a křemen / Cícha, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009), s. 38-43, 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno / Konečný, Patrik -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 293-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Živcové štěrkopísky Moravy / Mátl, Václav -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 205-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Živé organizmy v pleistocenní spraši / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 4 (2004), s. 188-189
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Živé zlomy : pohyb v zemské kůře / Košťák, Blahoslav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 5 (2009), s. 322-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Živé zlomy / Košťák, Blahoslav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- 88/139/, č. 5 (2009), s. 322-324
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Živočišné tkáně, orgány o orgánové soustavy / Roček, Zbyněk -- In: Nový přehled biologie -- ISBN 80-86960-23-4 -- s. 333-417
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Život a dielo Jána Slávika / Bartalský, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933 / Majer, Jiří -- In: Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví -- ISBN 80-7225-057-4 -- s. 13-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Život a dílo prof. dr. Karla Vrby / Bouška, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Život a doba geologa RNDr. Josefa Svobody / Hruška, Jiří -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 7 (2008), s. 12-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Život jako geologická síla. Úvahy nad knihou P. Westbroeka / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 6 (1992), s. 310-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Život na dně výsypky / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 26, [2013.10.05] (2013)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Život na (nejen) ekonomické houpačce / Cílek, Václav -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- Roč. 52, č. 209 (2008), s. 11-11
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Život několikrát vymřel / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 21, č. 121 (2008), s. 28-28
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Život šutrům zaslíbený - k pětaosmdesátinám petrografa profesora Ferryho Fediuka / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Život v jeskyních / Bosák, Pavel, Vašátko, J. -- In: Jeskyně -- S. 75-82
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ