Listování
od 

Želešice - abandoned quarry / Buriánková, Kristýna, Hanžl, Pavel, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 86-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic / Kapinus, Andrej, Leichmann, Jaromír, Pivnička, Luboš, Weber, Radek -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 51, no. 3-4 (2006), p. 189-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Želetice group: very low-grade pelaezoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic / Kapinus, Andrej, Leichmann, Jaromír, Pivnička, Luboš, Weber, Radek -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 51, č. 3-4 (2006), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Želetická skupina: velmi nízce metamorfovaná paleozoická sekvence na bázi Moravika
Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masivu v okolí Bělé (14-242, Bělá pod Pradědem) / Fediuková, Eva -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika / Toman, Jiří -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 96, č. 1 (2011), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 161-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 161-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Železistyj kesterit iz mestoroždenija Verneržov u g. Aš, zapadnaja Čecheja, Čechoslovakia
Železité horniny a minerální barviva z paleolitického sídliště v Petřkovicích u Ostravy / Cílek, Václav, Jarošová, Lenka -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 52, - (2000), s. 85-100
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Železité hvězdové křemeny z podbrdských lokalit / Habermann, Vlastimil, 1930-, Ševčík, Josef, 1943- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 2 (2004), s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
Železité konkrece v křídových pískovcích na Letovicku / Šrámek, Jan, Zelenka, Přemysl -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 85-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Železité pískovce v Národním parku Zion v Utahu / Cílek, Václav -- In: Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve -- ISBN 80-85304-76-7 -- s. 169-170
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Železité pískovce v Národním parku Zion v Utahu / Cílek, Václav, jr. -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 38 (2002), s. 169-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice) / Fojt, Bohuslav, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 36-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě / Fojt, Bohuslav, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, č. 1 (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Železitý křemen ze Zaječova u Komárova / Černý, Pavel, Janouš, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 233
Zdroj: ČGS (UNM)
Železitý pískovec z jeskyně Erňa ve Slovenském krasu / Bednářová, Jaroslava, Cílek, Václav -- In: Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X -- s. 42-48
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Železivce české křídové pánve : katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí (Variant.)
Železnaté vltavíny / Bouška, Vladimír, Cílek, Václav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 86-95
Zdroj: ČGS (UNM)