Listování
od 

Železitý křemen ze Zaječova u Komárova / Černý, Pavel, Janouš, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 233
Zdroj: ČGS (UNM)
Železitý pískovec z jeskyně Erňa ve Slovenském krasu / Bednářová, Jaroslava, Cílek, Václav -- In: Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X -- s. 42-48
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Železivce české křídové pánve : katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí (Variant.)
Železnaté vltavíny / Bouška, Vladimír, Cílek, Václav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 86-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Železnatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 159-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu / Novák, František -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 128-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Železnatý kesterit z Vernéřova u Aše
Železné hory: geologická pestrost, vícefázová tektonika a geomorfologické dominanty formovaly základy k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti
The Železné hory mountains in Central Eastern Bohemia : geologic diversity, multiphase tectonics and geomorphologic phenomena formed the Protested Landscape Region / Hruška, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 32, no. 2 (1997), p. 69-91
Zdroj: ČGS (UNM)
The Železné Hory pluton and its mantle rocks / Drozen, Jan, Hájek, Josef, Špaček, Jaromír -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Vol. 31 (1997), p. 51-66
Zdroj: ČGS (UNM)
"Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 52, č. 4 (1997), s. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Železné rudy ostrova Elby (Itálie) / Bukovanská, Marcela -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 6-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 319-322
Zdroj: ČGS (UNM)
"Železné růže" v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně / Gilíková, H., Mikuláš, Radek -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 1 (2004), s. 16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Železniční stavby / Šedivý, Miroslav, Vitásek, Petr -- In: 70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků -- s. 9-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Železnobrodská břidlice / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 166-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Železnohorský pluton a jeho plášť
Železnorudné ložisko Gara Djebilet v JZ Alžírsku / Kučera, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 328-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Železnorudný výskyt u Vranové Lhoty (24-21, Jevíčko) / Červinka, Oldřich, Fojt, Bohuslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 154-155
Zdroj: ČGS (UNM)