Listování
od 

Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 319-322
Zdroj: ČGS (UNM)
"Železné růže" v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně / Gilíková, H., Mikuláš, Radek -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 1 (2004), s. 16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Železniční stavby / Šedivý, Miroslav, Vitásek, Petr -- In: 70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků -- s. 9-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Železnobrodská břidlice / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 166-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Železnohorský pluton a jeho plášť
Železnorudné ložisko Gara Djebilet v JZ Alžírsku / Kučera, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 328-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Železnorudný výskyt u Vranové Lhoty (24-21, Jevíčko) / Červinka, Oldřich, Fojt, Bohuslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 154-155
Zdroj: ČGS (UNM)
The Železný Brod slate
Železný Brod Volcanic Complex (ZBVC) / Kachlík, Václav, Patočka, František -- In: Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geowissenschaften -- Jg. 206 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Železný Brod Volcanic Complex (ZBVC) / Kachlík, Václav, Patočka, František -- In: Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geowissenschaften -- Vol. 206 (1999), p. 110-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Železomanganeté fosfáty z pegmatitu od Dolních Borů
Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 317-318
Zdroj: ČGS (UNM)
The Želivka reservoir - problems of water quality in the year 1996
Želízko a mlátek v geologii / Krejčíř, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Žijeme na dluh : světové zásoby potravin rekordně klesly, hrozí hlad i Evropě? / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 19 (2008), s. 58-59
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Žijeme v období obecné změny. [ Rozhovor] / Cílek, Václav -- In: Zpravodaj Ministerstva životního prostředí -- ISSN 0682-9005 -- Roč. 18, č. 11 (2008), s. 23-26
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce / Zapletal, Jan, Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 43, č. 1 (1994), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (Dyjský masív) (34-13 Dyjákovice) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Žíla 'svatojanského diabasu' od Vysokého Újezda (12-41 Beroun) / Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilami propletený ostrov Sao Nicolau / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 7 (2002), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)