Listování
od 

Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika / Holub, František, Orságová, Lucie, Studená, Martina, Verner, Kryštof -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce ? -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, č. 2009 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům / Holub, František, 1949- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko) / Holub, František, 1949-, Lantora, Milan, Paglialonga, A., Síh, C. -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilníkové zrudnenie - nový typ Sb-mineralizácie na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách / Michálek, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 8-9 (1986), s. 227-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Žilný roj diferencovaného turmalinického leukogranitu a jeho vztah k masivku Vydry (moldanubický pluton, Šumava)
Žilný roj vysoce diferenciovaných alkalicko-živcových granitových porfyrů u Milevska, středočeský pluton
Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice) / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 234-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách / Dobeš, Petr, Jačková, Ivana, Klomínský, Josef, Škoda, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Žíly s armenitem a živci v bazických vulkanitech z Chvaletic (Československo)
Žíly s hyalofánem a zoisitem z pyrit-rodochrozitového ložiska u Litošic ve Východních Čechách
Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče
Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče / Buriánek, David, Houzar, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 21, č. 1 (2013), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Živá historie marockého hornictví / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 182-183, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy / Valigurský, Leoš -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 141-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Živce a křemen / Cícha, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009), s. 38-43, 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno / Konečný, Patrik -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 293-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Živcové štěrkopísky Moravy / Mátl, Václav -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 205-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Živé organizmy v pleistocenní spraši / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 4 (2004), s. 188-189
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Živé zlomy : pohyb v zemské kůře / Košťák, Blahoslav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 5 (2009), s. 322-324
Zdroj: ČGS (UNM)