Listování
od 

Životné prostredie a využívanie geotermálnych vôd / Minárik, Rudolf -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 21, č. 1 (1987), s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní cesta prof. Jana Šilara / Datel, Josef, 1963- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 5 (2007), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum akademika Vladimíra Zoubka / Suk, Miloš, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 281-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum blahopřání k 80. narozeninám / Mlejnek, Aleš, Mlejnková, Barbora, Mlejnková, Edita -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 280-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc. / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 31, č. 2 (1982), s. 189
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum doc. RNDr. Josefa Sekyry, Csc. / Šebesta, Jiří -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 1 (1988), s. 53-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc. / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 276
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum Dr. Josefa Kožíška / Hauft, Jindřich, Krauter, Mojmír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 2 (1988), s. 61
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum Dr. Miroslava Střídy, CSc. / Sládek, Jaroslav, 1926-1990 -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 88, č. 3 (1983), s. 246-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum Františka Valína / Tásler, Radko, 1956- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 6 (1991), s. 389-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum Ing. Václava Šimánka, CSc. / Michalíček, Miroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 6 (1988), s. 357-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského / Chán, Bohumil -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2005), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum Jaroslavy Loučkové / Sládek, Jaroslav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 2 (1986), s. 151-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum Jindřicha Štelcla / Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 324-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum Karla Kirchnera / Roštínský, Pavel -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 31, č. 1 (2012), s. 89-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové / Majer, Jiří, 1922- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 32 (184), s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum Petra Černého / Staněk, Josef, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 1 (2004), s. 49-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum Petry Burdové / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 432-433
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum p.g. Petry Burdové / Fišera, Milan, 1937- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 6 (2009), s. 552-553
Zdroj: ČGS (UNM)