Listování
od 

Životní jubileum RNDr. Jaroslava Macouna, CSc / Havlíček, Pavel, Růžička, Miloš, 1938- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 4 (1990), s. 255-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Jitřenky Staňkové -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 313-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Josefa Svobody, DrSc., člena korespondenta ČSAV / Suk, Miloš, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 217-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. K.Melky, CSc / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 3 (1990), s. 189
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Marie Neužilové, CSc. / Vejnar, Zdeněk, 1923- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 1 (1986), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc / Waldhausrová, Jarmila -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc. / Šťovíčková, Naděžda -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 205-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Petra Květoně / Jakeš, Petr, 1940-2005, Klen, Lubomír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 2121-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSC / Hrádek, Mojmír -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 31, č. 2 (2012), s. 72-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSc. / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 31, č. 2 (2012), s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Tibora Budaye, DrSc. / Cicha, Ivan, 1932-, Hanzlíková, Eva -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 4 (1983), s. 243-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Věry Horákové / Klener, Jiří -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 6 (1988), s. 353-354
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana / Fišera, Milan, 1937-, Hak, Jaroslav, 1931- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 274-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Zdeňky Řehákové, CSc. / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 1 (1987), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr.Tomáše Kruti, CSc / Skácel, Jaroslav -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 40, č. 1 (1991), s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře RNDr. Václava Zýky, DrSc. -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 18, č. 3-4 (1986), s. 1-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum sběratele zkamenělin Karla Gatíka / Gába, Zdeněk, 1939- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 2 (1996), s. 182
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum Vladimíra Prouzy / Tásler, Radko -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 3 (1990), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní prostredie a rozvoj - Rio Summit '92 / Miklós, Ladislav -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 26, č. 5 (1992), s. 262-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní prostředí a geofyzika / Mazáč, Oldřich -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)