Listování
od 

Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana / Fišera, Milan, 1937-, Hak, Jaroslav, 1931- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 274-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Zdeňky Řehákové, CSc. / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 1 (1987), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr.Tomáše Kruti, CSc / Skácel, Jaroslav -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 40, č. 1 (1991), s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře RNDr. Václava Zýky, DrSc. -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 18, č. 3-4 (1986), s. 1-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum sběratele zkamenělin Karla Gatíka / Gába, Zdeněk, 1939- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 2 (1996), s. 182
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum Vladimíra Prouzy / Tásler, Radko -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 3 (1990), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní prostredie a rozvoj - Rio Summit '92 / Miklós, Ladislav -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 26, č. 5 (1992), s. 262-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní prostředí a geofyzika / Mazáč, Oldřich -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní prostředí a hygienické nároky ulice / Zapletalová, Jana -- In: Ulice v urbanistické struktuře -- s. 269-289
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Životní prostředí a hygienické nároky ulice / Zapletalová, Jana -- In: Ulice v urbanistické struktuře -- s. 262-282
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi / Střelec, Tomislav -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Č. 3, Roč. 3 (1995), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní prostředí pro Evropu. Dobříšská konference ministrů životního prostředí a následné aktivity / Kára, Jan -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 26, č. 5 (1992), s. 265-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní prostředí v Berounské kotlině (část I.) / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní prostředí v berounské kotlině (část II.) / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 24-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál? / Moldan, Bedřich -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 11 (2002), s. 632-633
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 84 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní styl a surovinové zdroje / René, Miloš -- In: EKO-ekologie a společnost -- Roč. 5, č. 4 (1994), s. 2-3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Životní styl v třetihorách určovaly řeky. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 168 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR / Podlešák, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 12 (1996), s. 379-381
Zdroj: ČGS (UNM)
Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR / Podlešák, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-5, D 8
Zdroj: ČGS (UNM)