Listování
od 

Životní jubileum prof. dr. Otakara Matouška / Tásler, Radko -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr. h. c. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum prof. RNDr. Zdeňka Vlastimila Špinara, DrSc. / Fejfar, Oldřich, 1931- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 2 (1986), s. 121-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum prof.Dr.Jana Krejčího, DrSc. / Karásek, Jaromír -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 97, č. 3 (1992), s. 194-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum profesora Bohuslava Fojta / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 429-430
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum předsedy Českého statistického úředu JUdr. Josefa Pravdy / Zýka, Václav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 225-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc. / Mísař, Zdeněk, 1926- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 2 (1988), s. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc. / Suk, Miloš, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 212-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Eduarda Menčíka, CSc. / Michalíček, Miroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 5 (1986), s. 297-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Emanuela Komínka / Dovolil, Miroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 108-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Jaromíra Kučery, CSc. / Hlavatý, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 341
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Jaroslava Macouna, CSc / Havlíček, Pavel, Růžička, Miloš, 1938- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 4 (1990), s. 255-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Jitřenky Staňkové -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 313-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Josefa Svobody, DrSc., člena korespondenta ČSAV / Suk, Miloš, 1934- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 217-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. K.Melky, CSc / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 3 (1990), s. 189
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Marie Neužilové, CSc. / Vejnar, Zdeněk, 1923- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 1 (1986), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc / Waldhausrová, Jarmila -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc. / Šťovíčková, Naděžda -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 205-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Petra Květoně / Jakeš, Petr, 1940-2005, Klen, Lubomír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 2121-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSC / Hrádek, Mojmír -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 31, č. 2 (2012), s. 72-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG