Listování
od 

Žulová krása Jizerských hor / Vítek, Jan, 1946- -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 31, č. 12 (1986), s. 880-881
Zdroj: ČGS (UNM)
The Žulová Massif in Silesia, a review
Žulová pluton - exploration workings
Žulové bloky se skalními mísami na Kovářovsku / Chábera, Stanislav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 32, č. 1-2 (1992), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Žulové kameny u Černých Voděrad / Novák, Jan -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 4 (1983), s. 180-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Žulové útvary v Semihoří / Vítek, Jan, 1946- -- In: Minerální suroviny -- ISSN 1212-7248 -- Č. 3 (2013), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Žulovskou pahorkatinou / Vítek, Jan, 1946- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 5 (1983), s. 209-212, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Žulovský batolit: postorogenní, frakcionovaný ilmenit-allanitový I-typový granit.
Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí / Jedlička, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 121-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Žulovský pluton ve Slezsku - minulost a současnost / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 3 (2014), s. 204-215
Zdroj: ČGS (UNM)