Listování
od 

10 Years of Brno Branch of Institute of geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic / Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 45-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
10 years of radiocarbon geochronology at the Faculty of Natural Sciences of the Charles University
10 years of the Brno Branch of Institute of Geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic / Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, 1952- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 11, no. 1 (2003), p. 45-51
Zdroj: ČGS (UNM)
10th International Symposium on "The Interactions between Sediments and Water" (Variant.)
11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990 / Šrámek, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 42, č. 6 (1991), s. 180
Zdroj: ČGS (UNM)
11. konference o mladším terciéru v Brně / Brzobohatý, Rostislav, Stráník, Zdeněk -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 120
Zdroj: ČGS (UNM)
11 let digitalní důlní seismické sítě v OKR / Holub, Karel, Kalenda, P. -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 174-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
11. mezinárodní sympozium o ostrakodech / Zelenka, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 12 (1991), s. 380-381
Zdroj: ČGS (UNM)
11. Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy / Borůvka, L., Dlouhá, Šárka, Drábek, O., Grison, Hana, Petrovský, Eduard -- In: Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd -- S. 85-91
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The 11-year solar cycle affects the intensity and annularity of the Arctic Oscillation / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Huth, Radan -- In: Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics -- Roč. 69, č. 9 (2007), s. 1095-1109
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
11th Clay Mineralogy and Petrology Conference, České Budějovice, August 27-31, 1990
11th conference on Upper Tertiary held in Brno
11th International Symposium on Ostracodes
11th International Symposium on Pseudokarst - Saupsdorf, Saxon Switzerland, Germany, 12-16.05.2010
12 Czesko-polskie seminarium geograficzne : Praga, 12-16 IX 1997 r. / Kusinski, Witold -- In: Przeglad geograficzny -- ISSN 0033-2143 -- Roč. 70, č. 1-2 (1998), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)
12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998 / Brzobohatý, Rostislav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 43, č. 2 (1998), s. 278
Zdroj: ČGS (UNM)
12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina / Mach, Karel, 1964- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 5 (2004), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
12. mezinárodní speleologický kongres ve Švýcarsku / Bosák, Pavel -- In: Speleo. 26 -- s. 2-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
12. sympozium Geologie uhlonosných formací Polska (Krakov 1989) / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 443
Zdroj: ČGS (UNM)
The 12th conference on upper Tertiary