Listování
od 

10 km Minimum throw along the West Bohemian shear zone: Evidence for dramatic crustal thickening and high topography in the Bohemian Massif (European Variscides) / Bues, C., Dörr, W., Vejnar, Zdeněk, Zulauf, G. -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 91, - (2002), s. 850-864
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
10. Konferenz über das jüngere Tertiär in Brno, Tschechoslovakei, 27.-28.4.1992 / Brzobohatý, Rostislav -- In: Paläont. akt. -- Jg. 26 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
10 let monitorování masivu Sněžníku - změny v české části sítě
10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 1 (2004), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
10 let radiouhlíkové geochronologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy / Šilar, Jan, 1926- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 2 (1987), s. 137-150
Zdroj: ČGS (UNM)
10. Mezinárodní speleologický kongres / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1990), s. 92-93
Zdroj: ČGS (UNM)
10. Petrolgeochem 82´ / Hanuš, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 10 (1982), s. 300
Zdroj: ČGS (UNM)
10 rokov Stratenskej jaskyne / Tulis, Ján -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 60, č. 3 (1983), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část / Iványi, Koloman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 6 (2006), s. 18-24
Zdroj: ČGS (UNM)
10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část / Iványi, Koloman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 7-8 (2006), s. 23-28
Zdroj: ČGS (UNM)
10 years monitoring of Sněžník Massif - changes in Czech part of the network / Švábenský, Otakar, 1947-, Weigel, Josef -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 20 (124), p. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
10 Years of Brno Branch of Institute of geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic / Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 45-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
10 years of radiocarbon geochronology at the Faculty of Natural Sciences of the Charles University
10 years of the Brno Branch of Institute of Geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic / Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, 1952- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 11, no. 1 (2003), p. 45-51
Zdroj: ČGS (UNM)
10th International Symposium on "The Interactions between Sediments and Water" (Variant.)
11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990 / Šrámek, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 42, č. 6 (1991), s. 180
Zdroj: ČGS (UNM)
11. konference o mladším terciéru v Brně / Brzobohatý, Rostislav, Stráník, Zdeněk -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 120
Zdroj: ČGS (UNM)
11 let digitalní důlní seismické sítě v OKR / Holub, Karel, Kalenda, P. -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 174-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
11. mezinárodní sympozium o ostrakodech / Zelenka, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 12 (1991), s. 380-381
Zdroj: ČGS (UNM)
11. Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy / Borůvka, L., Dlouhá, Šárka, Drábek, O., Grison, Hana, Petrovský, Eduard -- In: Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd -- S. 85-91
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ