Listování
od 

11 let digitalní důlní seismické sítě v OKR / Holub, Karel, Kalenda, P. -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 174-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
11. mezinárodní sympozium o ostrakodech / Zelenka, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 12 (1991), s. 380-381
Zdroj: ČGS (UNM)
11. Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy / Borůvka, L., Dlouhá, Šárka, Drábek, O., Grison, Hana, Petrovský, Eduard -- In: Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd -- S. 85-91
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The 11-year solar cycle affects the intensity and annularity of the Arctic Oscillation / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Huth, Radan -- In: Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics -- Roč. 69, č. 9 (2007), s. 1095-1109
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
11th Clay Mineralogy and Petrology Conference, České Budějovice, August 27-31, 1990
11th conference on Upper Tertiary held in Brno
11th International Symposium on Ostracodes
11th International Symposium on Pseudokarst - Saupsdorf, Saxon Switzerland, Germany, 12-16.05.2010
12 Czesko-polskie seminarium geograficzne : Praga, 12-16 IX 1997 r. / Kusinski, Witold -- In: Przeglad geograficzny -- ISSN 0033-2143 -- Roč. 70, č. 1-2 (1998), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)
12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998 / Brzobohatý, Rostislav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 43, č. 2 (1998), s. 278
Zdroj: ČGS (UNM)
12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina / Mach, Karel, 1964- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 5 (2004), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
12. mezinárodní speleologický kongres ve Švýcarsku / Bosák, Pavel -- In: Speleo. 26 -- s. 2-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
12. sympozium Geologie uhlonosných formací Polska (Krakov 1989) / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 443
Zdroj: ČGS (UNM)
The 12th conference on upper Tertiary
The 12th congress of the Carpatho-Balkan geological association (Bucharest, 1981) / Hovorka, Dušan, 1933- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 33, no. 1 (1982), p. 125-126
Zdroj: ČGS (UNM)
12th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Jugowice, October 20 - 22, 2011 / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 9, č. 3 (2012), s. 257
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
12th International Palynological Congress (IPC-XII) : 8th International Organisation of Palaeobotany Conference (IOPC-VIII) : Abstract volume (Variant.)
13. Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna - Brno, Czechy, 18-19.10.2012 / Kowal-Kasprzyk, Justyna -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 60, č. 12 (2012), s. 634
Zdroj: ČGS (UNM)
13. kongres karpatsko-balkánské geologické asociace / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
13. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Číně / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 3 (1992), s. 214-221
Zdroj: ČGS (UNM)