Listování
od 

14C and U - series dating of speleothems in the Bohemian Paradise (Czech Republic): Retreat Rates of Sandstone Cave Walls and Implications for Cave Origin / Bezdička, Petr, Bruthans, J., Churáčková, Z., Jenč, P., Schweigstillová, Jana -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 9, č. 1 (2012), s. 93-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
14C dating of charcoal from Martina cave near Tetín
14th conference on clay mineralogy and petrology - Banská Štiavnica, 2-6 September 1996 (Variant.)
14th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, September 2-6, 1996, Banská Štiavnica, Slovak Republic (Variant.)
14th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, September 2-9, 1996, Banská Štiavnica, Slovak Republic (Variant.)
14th International congress on stratigraphy of Carboniferous and Permian, Calgary
15. kongres INQUA v Durbanu / Havlíček, Pavel, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 2 (2000), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
15. mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA / Bosák, Pavel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35, - (2009), s. 70-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
15. Mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35 (2009), s. 70-72
Zdroj: ČGS (UNM)
15. petrologický seminář -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 3 (1983), s. 295-306
Zdroj: ČGS (UNM)
15. světový naftový kongres - Peking, Čína / Zaňát, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 42, č. 3 (1997), s. 223-225
Zdroj: ČGS (UNM)
15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska / Plchová, Jarmila -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 36 (204), s. 60-64
Zdroj: ČGS (UNM)
15N variations in forest soil along a N-S European transect - the effect N deposition on soil organic nitrogen / Bůzek, František, Hladíková, Jana, Jačková, Iva, Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Brno, September 6-10, 1998 - Proceedings (Variant.)
15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology of the Czech and Slovak Clay Group (Variant.)
15th Congress INQUA at Durban
15th International Congress of Speleology, Kerrville, USA
15th International Symposium on Ostracoda : Freie Universität Berlin September 12-15, 2005 : abstract volume (Variant.)
15th World Petroleum Congress - Peking, China
16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu / Bosák, Pavel, Motyčka, Z., Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 39, - (2013), s. 69-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ