Listování
od 

150 years of Neanderthal discoveries (Variant.)
150th Anniversary of the foundation of the Austrian Geological Survey
150th birthday of the Czech mineralogist prof. Karel Vrba
160 let od narození Františka Šafránka / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 206
Zdroj: ČGS (UNM)
160 let od narození Jana Vratislava Želízka / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 207-208
Zdroj: ČGS (UNM)
160 let od přijetí Obecného horního zákona / Makarius, Roman, 1938- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Č. 1 (2014), s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
180 let historie těžby lignitu se uzavírá / Šesták, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 5 (2004), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
180 let Národního muzea a petrografické sbírky / Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 18-22
Zdroj: ČGS (UNM)
180th anniversary of the National Museum and its petrographical collections
190 let od narození Julia Schröckingera / Staněk, Josef, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 133-134
Zdroj: ČGS (UNM)
200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách / Velfl, Josef, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 4 (2013), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 163-164
Zdroj: ČGS (UNM)
200. výročie narodenia Jozefa Jónása / Herčko, Ivan, 1943- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 220
Zdroj: ČGS (UNM)
200 years of Krkonoše Mts. geology
200 years of Pb deposition throughout the Czech Republic: Patterns and sources / Novák, Martin, Vile, M., Wieder, R. -- In: Environmental Science & Technology -- ISSN 0013-936X -- Roč. 2000, č. 34 (2000), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
200 Years of Pb Deposition throughout the Czech Republic: Patterns and Sources / Novák, Martin, 1959-, Vile, Melanie A., Wieder, R. Kelman -- In: Environmental science and technology -- ISSN 0013-936X -- Vol. 34, no. 1 (2000), p. 12-21
Zdroj: ČGS (UNM)
200 years of trilobite research in the Czech Republic / Bruthansová, Jana, Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Král, Jiří (2007) -- In: Fabulous fossils ? 300 years of worldwide reserch on trilobites -- ISBN 1-55557-235-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
200 years of vesuvianite and its occurrences in Moravia and Silesia
200e anniversaire de la naissance de Joachim Barrande / Bourrouilh, R., Gaudant, Jean -- In: Géochronique -- ISSN 0292-8477 -- An. 73 (2000), p. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
A 200th anniversary of lepidolite from Rožná