Listování
od 

160 let od narození Františka Šafránka / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 206
Zdroj: ČGS (UNM)
160 let od narození Jana Vratislava Želízka / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 207-208
Zdroj: ČGS (UNM)
160 let od přijetí Obecného horního zákona / Makarius, Roman, 1938- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Č. 1 (2014), s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
180 let historie těžby lignitu se uzavírá / Šesták, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 5 (2004), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
180 let Národního muzea a petrografické sbírky / Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 18-22
Zdroj: ČGS (UNM)
180th anniversary of the National Museum and its petrographical collections
190 let od narození Julia Schröckingera / Staněk, Josef, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 133-134
Zdroj: ČGS (UNM)
200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách / Velfl, Josef, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 4 (2013), s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 163-164
Zdroj: ČGS (UNM)
200. výročie narodenia Jozefa Jónása / Herčko, Ivan, 1943- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 220
Zdroj: ČGS (UNM)
200 years of Krkonoše Mts. geology
200 years of Pb deposition throughout the Czech Republic: Patterns and sources / Novák, Martin, Vile, M., Wieder, R. -- In: Environmental Science & Technology -- ISSN 0013-936X -- Roč. 2000, č. 34 (2000), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
200 Years of Pb Deposition throughout the Czech Republic: Patterns and Sources / Novák, Martin, 1959-, Vile, Melanie A., Wieder, R. Kelman -- In: Environmental science and technology -- ISSN 0013-936X -- Vol. 34, no. 1 (2000), p. 12-21
Zdroj: ČGS (UNM)
200 years of trilobite research in the Czech Republic / Bruthansová, Jana, Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Král, Jiří (2007) -- In: Fabulous fossils ? 300 years of worldwide reserch on trilobites -- ISBN 1-55557-235-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
200 years of vesuvianite and its occurrences in Moravia and Silesia
200e anniversaire de la naissance de Joachim Barrande / Bourrouilh, R., Gaudant, Jean -- In: Géochronique -- ISSN 0292-8477 -- An. 73 (2000), p. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
A 200th anniversary of lepidolite from Rožná
206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic / Hladil, Jindřich, Kuovo, Olavi, Otava, Jiří, Přichystal, Antonín, Valtrová, Pavla (2006) -- In: Geologische Zeitskala, stratigraphische Nomenklatur und Magnetostratigraphie.- In: Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.), Stratigraphie von Deutschland VI. Unterkarbon (Mississippium). : , 2006 -- ISBN 3-932537-37-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic / Hladil, Jindřich, Kouvo, Olavi, Otava, Jiří, Přichystal, Antonín, Valterová, Pavla (2006) -- In: Weyer, D. - Menning, M. Geologische Zeitskala, stratigraphische Nomenklatur und Magnetostratigraphie.- In: Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.), Stratigraphie von Deutschland VI. Unterkarbon (Mississippium). -- ISBN 3-932537-37-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
206Pb/238U ID-TIMS datování tufu z Krásných Louček (časný namur, pozdní mississip), Horní Slezsko, Česká republika