Listování
od 

1992 Radon project - overview of activities / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Radon investigations in the Czech Republic IV -- s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
2000 yrs climate trend inferred from borehole temeperature: results from the Czech Republic / Bodri, L., Čermák, Vladimír -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 13, Supplement 1 (1995), s. C7
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
2001 Margins Meeting, October 2-6, 2001, International Conference and Annual Meeting Deutsche Geologische Gesellschaft (DGG) and Geologische Vereinigung (GV) at Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Germany - Program and Abstracts (Variant.)
The 2008 West Bohemia earthquake swarm in the light of the WEBNET network / Boušková, Alena, Fischer, T., Horálek, Josef, Michálek, Jan -- In: Journal of Seismology -- ISSN 1383-4649 -- Roč. 14, č. 4 (2010), s. 665-682
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The 2008 West Bohemia earthquake swarm in the light of the WEBNET network / Boušková, Alena, Fischer, Tomáš, Horálek, Josef, Michálek, Jan -- In: Journal of seismology -- ISSN 1383-4649 -- Roč. 14, č. 4 (2010), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
The 2014 CETeG Conference "Lądek" : The Orlica-Śnieżnik Dome and the Upper Nysa Kłodzka Graben, the Sudetes (Variant.)
A ještě jednou Mokrsko / Janatka, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 288-290
Zdroj: ČGS (UNM)
A. Parma - the former professor at the Mining Universiity in Příbram
A-Priori Estimation of Possible Seismic Local Effects as a Measure of a Site Vulnerability / Jechumtálová, Zuzana, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts, International Workshop "Measure of Seismic Damage to Masonry Buildings" -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras / Budil, Petr, 1969- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna / Tvrdý, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2008), s. 75-80
Zdroj: ČGS (UNM)
A.2.2. Development of soil status
A.2.2. Vývoj stavu půd / Hruška, Jakub (2005) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
aa
Ab initio X-ray powder structure determination of parascorodite, Fe(H2O)2AsO4 / Ondruš, Petr, 1960-, Perchiazzi, Natale, Skála, Roman, 1967- -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 16, no. 6 (2004), p. 1003-1007
Zdroj: ČGS (UNM)
Abandoned and invalid Czech and Slovak personal and geographical names in mineralogical nomenclature
Abandoned brickyards and significant loess sections on the Brno-sever map sheet
Abandoned mineral localities in North Moravia and Silesia
Abandoned waste dumps and recent waste management in ruralvillages of south Moravia (Bulhary, Hlohovec, Lednice andValtice). Rural Geography and Environment. Rural Geography and Environment / Fischer, W., Hlavinková, Pavlína
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Abandonment of mining at the mine of Kohinoor. 1st stage, Abandonment of mine workings until 2003