Listování
od 

2-D seismic tomographic and ray tracing modelling of the crustal structure across the Sudetes Mountains basin on SUDETES 2003 experiment data / Behm, M., Bodoky, T., Brinkmann, R., Brož, Milan, Brueckl, E., Czuba, W., Fancsik, T., Forkmann, B., Fort, M., Gaczyński, E., Geissler, W.H., Grad, M., Greschke, R., Guterch, A., Harder, S., Hegedus, E., Hemmann, A., Hrubcová, Pavla, Janik, T., Jentzsch, G., Kaip, G., Karousová, Olga, Keller, G. R., Komminaho, K., Korn, M., Majdański, M., Málek, Jiří, Malinowski, M., Miller, K.C., Rumpfhuber, E.M., Sroda, S., Špičák, Aleš, Takacs, E., Tiira, T., Vozár, J., Wilde-Piorko, M., Yliniemi, J., Zelazniewicz, A. -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 413, 3-4 (2006), s. 249-269
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
2-D velocity models of the upper crust in Western Bohemia from SUDETES 2003 seismic refraction experiment / Málek, Jiří, Valenta, Jan -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
2. evropské sympozium o penetračních zkouškách / Drozd, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
2. Mezinárodní karsologická škola v Postojné / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 21 (1995), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
2. mezinárodní konference o uhlí / Novák, Josef -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1989), s. 120
Zdroj: ČGS (UNM)
2. mezinárodní konference o znečišťování půdního prostředí / Mazáč, Oldřich -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 315
Zdroj: ČGS (UNM)
2. mezinárodní symposium o devonu v Calgary / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
2-nd ESSE WECA conference Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians (Variant.)
2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR / Eliáš, Mojmír, Pálenský, Peter -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
2. sjezd České geologické společnosti / Breiter, Karel, 1956-, Budil, Petr, 1969-, Táborský, Zdeněk -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 3 (2006), s. 126
Zdroj: ČGS (UNM)
2. Sjezd české speleologické společnosti / Bílková, Daniela -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 4 (1986), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
2. strukturně geologický seminář / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 301-302, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
2. symposium o jurské stratigrafii 15.-18. září 1987 v Lisabonu / Eliáš, Mojmír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 1 (1989), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
2. výročný predvianočný seminár SGS (Variant.)
2 významné osobnosti v hornictví úzce spolupracující s naším svazem oslavily významné životní jubileum -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
2D-analysis of geotextile tubes / Malík, Josef -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 137-142
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
2D AutoCAD/Win zjednodušený k dokonalosti (recenze programu AutoSketch) / Brož, Luděk -- In: CHIP -- č. 4 (1994), s. 158-160
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
2D flood model of Prague anf flood event 8/2002
2D inversion of geomagnetic deep sounding data near Ujjain - Guna, India / Červ, Václav, Pek, Josef, Prasad, N. S., Verma, S. K. -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 113, č. 3 (1993), s. 767-775
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002 / Hrnčíř, Viktor, Sklenář, Petr, 1967- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 2 (2003), s. 31, 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)