Listování
od 

2 významné osobnosti v hornictví úzce spolupracující s naším svazem oslavily významné životní jubileum -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 3 (2013), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
2D-analysis of geotextile tubes / Malík, Josef -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 137-142
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
2D AutoCAD/Win zjednodušený k dokonalosti (recenze programu AutoSketch) / Brož, Luděk -- In: CHIP -- č. 4 (1994), s. 158-160
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
2D flood model of Prague anf flood event 8/2002
2D inversion of geomagnetic deep sounding data near Ujjain - Guna, India / Červ, Václav, Pek, Josef, Prasad, N. S., Verma, S. K. -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 113, č. 3 (1993), s. 767-775
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002 / Hrnčíř, Viktor, Sklenář, Petr, 1967- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 2 (2003), s. 31, 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
2.Erbe-Symposium: Das kulturelle Erbe in den Montan- und geowissenchaftten-Bibliotheken-Archive-Museen, Leoben 1995 (Variant.)
2.Erbe-Symposium: das Kulturelle Erbe in den Montan- und Geowissenschaften-Bibliotheken-Archive-Museen, Leoben 1995 (Variant.)
2nd CO2NET EAST workshop, Bratislava 2009
The 2nd congress of Polish geomorphologists
2nd course on hydrogeology of 'hard' rocks in Bohemian Massif
2nd Czech and Slovak Palaeontological Conference, June 18-19 2001 (Variant.)
2nd Czech-Polish conference in sedimentology of Upper-Silesian Carboniferous basin
2nd International Karsologic course in Postojna
2nd Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologists - Brno, Czech Republic, 19-24.07.2004
2nd working meeting of participants in project PAGES in the Czech Republic
3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších / Baroň, Ivo, Janál, Jiří -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
3-D anisotropic structure of the continental lithosphere / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: Europrobe news -- č. 5 (1994), s. 12-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
3-D Density Models of the Earth's Crust in the Bohemian Massif / Charvátová, Ivanka, Charvátová-Jakubcová, Ivanka, Pick, Miloš -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 189-190
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ -- ČGS (UNM)
3-D inversion of magnetotelluric data in the Kakkonda geothermal field, northern Japan / Červ, Václav, Lee, T. J., Uchida, T. -- In: Proceedings of the 6th SEGJ international symposium - imaging technology -- s. 274-280
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ