Listování
od 

206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic / Hladil, Jindřich, Kouvo, Olavi, Otava, Jiří, Přichystal, Antonín, Valterová, Pavla (2006) -- In: Weyer, D. - Menning, M. Geologische Zeitskala, stratigraphische Nomenklatur und Magnetostratigraphie.- In: Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.), Stratigraphie von Deutschland VI. Unterkarbon (Mississippium). -- ISBN 3-932537-37-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
206Pb/238U ID-TIMS datování tufu z Krásných Louček (časný namur, pozdní mississip), Horní Slezsko, Česká republika
220. výročí narození Johanna Antona Stolze - geologa, lékaře a filantropa / Ulrych, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 262-264
Zdroj: ČGS (UNM)
220th birthday of Johann Anton Stolz - a geologist, physician and philantropist
225. výročie založenia Baníckej akadémie a 180. výročie založenia Lesníckeho ústavu v Banskej Štiavnici (Variant.)
230 let výzkumu trilobitů v České republice
230 Years of Trilobite Research in the Czech Republic / Bruthansová, Jana, Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Král, Jiří -- In: New York State Museum Bulletin -- ISSN 0278-3355 -- Roč. 507, č. leden (2007), 28
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
230TH/230U dating of the Amaterska Speleothem AM6, Moravski Kras, the Czech Republic / Bosák, Pavel, Glazek, J., Hercman, H., Lauritzen, S-E., Linge, H. C., Vít, J. -- In: 12th International Karstological School "Classical karst". Dating of cave sediments -- s. 55-56
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích / Schejbal, Ctirad -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 3 (1997), s. 70-76
Zdroj: ČGS (UNM)
280 years of the development of academing mining education in Czech lands
338-335 Ma old intrusions in the E Bohemian massif - a relic of the orogen-wide durbachitic magmatism in European Variscides / Kotková, Jana, 1963-, Leichmann, Jaromír, Schaltegger, Urs -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 80-81
Zdroj: ČGS (UNM)
338 to 335 Ma old intrusions in the Bohemian Massif: a relic of the orogen-wide durbachitic magmatism in European Variscides. / Kotková, Jana, Leichmann, Jaromír, Schaltegger, Urs -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 48, č. 1/2 (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
400th anniversary of L. Ercker's death in January 1594. Studies on history of mining
The "500 Ma event" in the central Variscides: extension orconvergence? / Dörr, W., Fiala, Jiří, Franke, W., Haack, U., Vejnar, Zdeněk -- In: Terra Nostra -- ISSN 0946-8978 -- č. 2 (1996), s. 52-54
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
800 years of mining activity and 450 years of geological research in the Krušné Hory/Erzgebirge Mountains, Central Europe / Breiter, Karel -- In: Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais -- Roč. 9, č. 1 (2014), s. 105-134
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
1417 - Jeskyně BUML / Martínek, S., Zbuzek, P. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
1609: letní spor českých stavů a kancléře Lobkovice II. / Čechura, Jaroslav, Černá, Alena M. -- In: Časopis Národního muzea. Řada historická. -- ISSN 1214-0627 -- Roč. 177, č. 3-4 (2009), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
1609: Summer dispute between Czech Estates and Chancellor Lobkovic. Part II.
The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: a milestone in macroseismic methodology? / Gisler, M., Kozák, Jan, Vaněk, Jiří -- In: Historical seismology. Interdisciplinary studies of past and recent earthquakes -- S. 231-247
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: early attempts of earthquake intensity classification / Kozák, Jan, 1938-, Vaněk, Jiří, 1927- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 50, no. 1 (2006), p. 147-160
Zdroj: ČGS (UNM)