Listování
od 

28. mezinárodní geologický kongres v USA / Gabriel, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
The 28th International Geographical Congress THE HAGUE 1996 / Vaishar, Antonín -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 43-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
28th Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1989
29. mezinárodní geologický kongres v Japonsku / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 12 (1992), s. 368-371
Zdroj: ČGS (UNM)
The 29th International Geological Congress
29th International Geological Congress, Kyoto, Japan 24 August- 3 September 1992, Abstracts, Volume 3 OF 3, s.757 (19920824-19920903 : Kyoto, JPN) (Variant.)
30. anniversary of the Institute of Geology and Geotechnics (Czechoslovak Academy of Science)
30. godovščina Instituta geologii i geotechniki ČSAN
30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras / Pondělíček, Michael -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 28 (2002), s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
30 let Instituta gidrologii i gidravliki Slovackoj akademii nauk
30 let inženýrské geologie a hydrogeologie na Moravě / Hudec, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 375, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
30 let Katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy / Pouba, Zdeněk, 1922-, Vaněček, Mirko, 1928- -- In: Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů -- s. 99-105
Zdroj: ČGS (UNM)
30 let organizace Moravský kras / Štelcl, Otakar -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 8 (1988), s. 489-493
Zdroj: ČGS (UNM)
30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze / Eliáš, Mojmír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 73, č. 2 (1998), s. 98
Zdroj: ČGS (UNM)
30. mezinárodní geologický kongres v Číně / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 10 (1996), s. 314, 3. s.obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík / Mocek, Bohuslav -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 31 (2006), s. 5-27
Zdroj: ČGS (UNM)
30 rokov činnosti Baníckeho ústavu / Kočí, Michal -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 2 (1988), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
30 rokov n.p. Geologický prieskum, Spišská Nová Ves / Bartalský, Ján, Dovala, Vladimír, Slavkay, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 8-9 (1982), s. 225-226
Zdroj: ČGS (UNM)
30 rokov pôsobenia Ústavu hydrológie a hydrauliky Slovenskej akademie vied / Benetin, Ján -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 31, č. 3-4 (1983), s. 225-254
Zdroj: ČGS (UNM)
30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV / Cimbálníková, Alena, Dubanský, Alois, Filip, Dalibor, Hally, Jan, Hanuš, Václav, Káš, Václav, Kessler, Miroslav Ferdinand, Kvaček, Zlatko, 1937-, Lang, Ivo, Němec, Jaroslav, Pechar, František, Roček, Vladimír, Rybář, Jan, Skála, Václav, Skalička, Jan, Skřivan, Petr, Šebor, Gustav, Špaček, Václav, Šulc, J., Volšický, Z., Zoubek, Vladimír -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 78 (1989), s. 5-112
Zdroj: ČGS (UNM)