Listování
od 

3. sympozium o vodohospodářských soustavách / Kubíček, Miroslav, Votruba, Ladislav -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 33, č. 1 (1983), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
3D and 4D high resolution microgravity - case stories from mining and geoengineering / Mrlina, Jan -- In: Barcelona '10. Workshops -- W209/1-W209/5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
3D Grid Decompositions and Nonconformity Problem / Kolcun, Alexej -- In: Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2001. Conference Materials, Posters. Budmerice, April 25-28, 2001 -- s. 28-30
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
3D heterogeneous staggered-grid finite-difference modeling of seismic motion with volume harmonic and arithmetic averaging of elastic moduli and densities / Halada, L., Kristek, J., Moczo, P., Vavryčuk, Václav -- In: Bulletin of the Seismological Society of America -- Roč. 92, č. 8 (2002), s. 3042-3066
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
3D Hybrid Ray-FD and DWN-FD Seismic Modeling for Simple Models Containing Complex Local Structures / Brokešová, Johana, Fah, D., Giardini, D., Opršal, I. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 46, č. 4 (2002), s. 711-731
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
3D hybrid ray-FD and DWN-FD seismic modelling for simple models containing complex local structures / Brokešová, Johana, 1963-, Fäh, Donat, Giardini, Domenico, Opršal, Ivo -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 46, no. 4 (2002), p. 711-730
Zdroj: ČGS (UNM)
3D inversion of the VSP travel times for anisotropic media with hexagonal symmetry / Aggio Sobrinho, A., Pšenčík, Ivan -- In: Proceedings of the 4th International Congress of the Brazilian Geophysical Society and 1st Conference of the Latin American Union of Geophysics -- s. 157-160
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The 3D model of the basement of the Miocene sediments in the Střítež nad Ludinou area (Moravská brána region)
The 3D model of the bassement of the Miocene sediments in the Stritez nad Ludinou area (Moravska brana region)
The 3D model of the crystalline basement of the Cretaceous sediments (Dlouhá mez region)
3D Modeling of an NATM Tunnel in High K0 Clay Using Two Different Constitutive Models / Mašín, David -- In: JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING -- ISSN 1090-0241 -- Roč. 135, č. 9 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
3D monitoring of active tectonic structures / Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef, Vilímek, V. -- In: Journal of Geodynamics -- ISSN 0264-3707 -- Roč. 36, 1-2 (2003), s. 103-112
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
3D monitoring of the selected active tectonic structures in Poland, Italy and Greece / Bosy, Jarosław, Cacoń, Stefan, Kontny, Bernard -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 1 (145), p. 7-17
Zdroj: ČGS (UNM)
3D problem of pressure wave propagation in the tube with inconstant / Foldyna, Josef, Habán, V., Pochylý, F., Sitek, Libor -- In: Proceedings of the International Congress on Ultrasonics -- S. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
3D problem of pressure wave propagation in the tube with inconstant cross section / Foldyna, Josef, Habán, V., Pochylý, F., Sitek, Libor -- In: International Congress on Ultrasonics. Program and Book of Abstracts -- S. 123-123
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
3D projection and interpretation of earthquakes in the Western Bohemia area / Mlčoch, Bedřich, Skácelová, Zuzana -- In: HIBSCH 2002 Symposium, 3-8 June 2002 Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně, Czech Republic, excursion guide, abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
3D projection and interpretation of earthquakes in the Western Bohemia area / Mlčoch, Bedřich, Skácelová, Zuzana -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 108
Zdroj: ČGS (UNM)
3D-reconstruction of Devonian carbonate system based on microfacial analysis of subsurface material (Moravia)
3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava / Bábek, Ondřej, 1969- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)
3D seismic travel time surveying - a comparison of the time-term method and tomography (an example from an archaeological site) / Dohnal, J., Valenta, Jan -- In: Journal of Applied Geophysics -- ISSN 0926-9851 -- Roč. 63, č. 1 (2007), s. 46-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH