Listování
od 

33. mezinárodní geofyzikální sympozium socialistických států / Blížkovský, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1989), s. 124-125
Zdroj: ČGS (UNM)
33. petrologický seminář (Variant.)
35 let Ústavu pro výzkum rud / Žůrek, František -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 8 (1987), s. 211-213
Zdroj: ČGS (UNM)
35 rokov činnosti Geologického prieskumu na pevné nerastné suroviny na Slovensku / Bartalský, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1988), s. 97-100
Zdroj: ČGS (UNM)
35 years of Symposium "Mining town Příbram in science and technology"
36. petrologický seminář. 4. kolokvium o dekoračních, stavebních a sochařských kamenech na historických památkách (Variant.)
36. pokračování tradičního sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti / Tejml, Viktor -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 11 (1997), s. 390-392
Zdroj: ČGS (UNM)
36th continuation of the traditional symposium "Mining town Příbram"
38. Jahrestagung der Gesellschaft fuer geologische Wissenschaften (19911019, DB : Cottbus) (Variant.)
38. Jahrestagung der Gesellschaft fuer geologische Wissenschaften, DB-19911022 (19911019 : Cottbus) (Variant.)
38. Jahrestagung der Gesellschaft für geologische Wissenschaften (19911019, DB : Cottbus) (Variant.)
38. Mezinárodní kolokvium geomechaniky v Salcburku / Rybář, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 156
Zdroj: ČGS (UNM)
38. petrologický seminář : poznatky ze 6. Euroclay v Seville, Španělsko -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 2 (1989), s. 245-258
Zdroj: ČGS (UNM)
The 38th conference Mining town Příbram
39. petrologický seminář. Zhodnocení výsledků a přínos 2. mezinárodní konference o přírodních sklech (Variant.)
39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti / Tejml, Viktor -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 11 (2000), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
39Ar/40Ar single- und multi-grain ages of detrial white mica from the Silesian Culm basin (Czech Republic) / Handler, Robert, Kalvoda, Jiří, Neubauer, Franz, Schneider, Detlef, Tomek, Čestmír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
40 Ar-39 Ar dating of the Inner Carpathians variscan basement and superposed alpine mylonitic overprinting / Maluski, Henri, Matté, Philippe, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
40 Jahre der mineralogisch-petrographischen Abteilung des Mährischen Museums in Brno / Pfeiferová, Anna -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Jg. 73, Nr. 1-2 (1988)
Zdroj: ČGS (UNM)
40 Jahre des Schutzes und der Präsentation der Bergbaudenkmäler des Kohlenbergbaus im Nordböhmischen Braunkohlerevier