Listování
od 

36. pokračování tradičního sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti / Tejml, Viktor -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 11 (1997), s. 390-392
Zdroj: ČGS (UNM)
36th continuation of the traditional symposium "Mining town Příbram"
38. Jahrestagung der Gesellschaft fuer geologische Wissenschaften (19911019, DB : Cottbus) (Variant.)
38. Jahrestagung der Gesellschaft fuer geologische Wissenschaften, DB-19911022 (19911019 : Cottbus) (Variant.)
38. Jahrestagung der Gesellschaft für geologische Wissenschaften (19911019, DB : Cottbus) (Variant.)
38. Mezinárodní kolokvium geomechaniky v Salcburku / Rybář, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 156
Zdroj: ČGS (UNM)
38. petrologický seminář : poznatky ze 6. Euroclay v Seville, Španělsko -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 2 (1989), s. 245-258
Zdroj: ČGS (UNM)
The 38th conference Mining town Příbram
39. petrologický seminář. Zhodnocení výsledků a přínos 2. mezinárodní konference o přírodních sklech (Variant.)
39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti / Tejml, Viktor -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 11 (2000), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
39Ar/40Ar single- und multi-grain ages of detrial white mica from the Silesian Culm basin (Czech Republic) / Handler, Robert, Kalvoda, Jiří, Neubauer, Franz, Schneider, Detlef, Tomek, Čestmír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
40 Ar-39 Ar dating of the Inner Carpathians variscan basement and superposed alpine mylonitic overprinting / Maluski, Henri, Matté, Philippe, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
40 Jahre der mineralogisch-petrographischen Abteilung des Mährischen Museums in Brno / Pfeiferová, Anna -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Jg. 73, Nr. 1-2 (1988)
Zdroj: ČGS (UNM)
40 Jahre des Schutzes und der Präsentation der Bergbaudenkmäler des Kohlenbergbaus im Nordböhmischen Braunkohlerevier
40 let činnosti RNDr. Marie Prosové, CSc., v geologických vědách / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 319-320
Zdroj: ČGS (UNM)
40 let ložiska Kostelany / Buchta, Štěpán, Třasoň, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 10 (2008), s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru / Slad, Jaromír -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 68-74
Zdroj: ČGS (UNM)
40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce / Ježová, Věra, Toman, František -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 10 (2007), s. 1, 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice / Chrt, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 245-246
Zdroj: ČGS (UNM)
40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech / Chlebek, Alois, Jařabáč, Milan, 1930- -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 9 (1994), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)