Listování
od 

50 let CHKO Moravský kras / Štefka, Leoš, 1953- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 8 (2006), s. 227-230
Zdroj: ČGS (UNM)
50 let od objevu jihočeské křídy / Špinar, Zdeněk V. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 316
Zdroj: ČGS (UNM)
50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura" / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 298-300
Zdroj: ČGS (UNM)
50 let rezervace Prachovské skály / Vítek, Jan, 1946- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 62, č. 4 (1983), s. 125
Zdroj: ČGS (UNM)
50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR / Weishauptová, Zuzana -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 5 (2008), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR / Weishauptová, Zuzana -- In: Akademický bulletin AV ČR -- -, č. 5 (2008), s. 30-31
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
50 let Velkolomu Čertovy schody / Hejna, Michal -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 33 (2007), s. 5-8, 1. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě / Veverková, Helena -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2003), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
50. výročí zpřístupnění podzemní Punkvy / Štelcl, Otakar -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 7 (1983), s. 328-329
Zdroj: ČGS (UNM)
50 years of different landscape management influencing retention of metals in soils / Chrastný, Vladislav, Farkaš, Juraj, Komárek, Michael, Pechar, Libor, Penížek, Vít, Procházka, Jan, Vaněk, Aleš -- In: Journal of Geochemical Exploration -- ISSN 0375-6742 -- Roč. 115, č. April (2012), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
50 years of Ediacaran fauna
50 years of geological cooperation with the Czech Republic and the Slovak Republic - the Austrian point of view / Hofmann, Thomas, 1964- -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Nr. 65 (2010)
Zdroj: ČGS (UNM)
50 years of the Čertovy schody Quarry
50th birth anniversary J. Litochleb - the chief of Mineralogical-petrographical department of the National Museum in Prague
51. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie / Pácal, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 299-300
Zdroj: ČGS (UNM)
52. mezinárodní konference Meteoritické společnosti ve Vídni / Bouška, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1-2 (1991), s. 139-140
Zdroj: ČGS (UNM)
52. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie / Pácal, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 1 (1987), s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
52nd international conference of the Meteoritic Society in Vienna
53. konference Meteoritické společnosti / Bouška, Vladimír, Vrána, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1991), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
53. něměcký geografický den / Vaishar, Antonín -- In: Geografie. Sborník české geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 106, č. 4 (2001), s. 292-294
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG