Listování
od 

53. něměcký geografický den / Vaishar, Antonín -- In: Geografie. Sborník české geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 106, č. 4 (2001), s. 292-294
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
53. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie / Pácal, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 278-279
Zdroj: ČGS (UNM)
55 years of the Institute of Hydrodynamics of the AS CR, v. v. i. / Vlasák, Pavel, 1941- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 56, no. 4 (2008), p. 282-283
Zdroj: ČGS (UNM)
55. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie / Pácal, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 312-313
Zdroj: ČGS (UNM)
57. výroční konference Meteoritical Society / Eliáš, Mojmír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 4 (1994), s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
57. výroční konference mezinárodní Meteoritické společnosti v Praze v roce 1994 / Bukovanská, Marcela, Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)
57. výroční schůze Meteoritické společnosti v Praze / Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 297-298
Zdroj: ČGS (UNM)
57th annual conference of Meteoritical Society
57th Annual Meeting of the Meteoritical Society in Prague
60. konference meteoritické společnosti / Bouška, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 2 (1998), s. 70-72
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let Československé společnosti pro mineralogii a geologii / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 220-224
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let činnosti marocké státní průzkumné organizace / Skácel, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví / Faster, Petr, 1936-2009, Makarius, Roman, 1938- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 3 (2009), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let prof. Ivo Chlupáče, DrSc. / Jäger, Ondřej, Jančařík, Antonín -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let profesora Rostislava Brzobohatého / Hladilová, Šárka, 1953-, Kalvoda, Jiří -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 43, č. 1 (1998), s. 179-182
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let RNDr. Ivo Chlupáče - malé zamyšlení nad velkým dílem / Havlíček, Vladimír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 6 (1991), s. 386-388
Zdroj: ČGS (UNM)
60 let Rudolfa J. Prokopa
60. narozeniny RNDr. Františka Reichmanna / Fengl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 207-209
Zdroj: ČGS (UNM)
60 years of Ing. Zdeněk Fojtík
60 years of L. Rejl