Listování
od 

60th birthday of Rudolf J. Prokop / Petr, Václav -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 163, no. 1-4 (1994), p. 121-128
Zdroj: ČGS (UNM)
60th birthday of Vlastinil Müller
The 60th conference of the Meteoritic Society
61. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft (Variant.)
63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše / Eliáš, Mojmír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
63rd congress of the Polish Geological Society and some problems of the Carpathian flysh geology
65 let RNDr. Josefa Hájka, CSc. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 141-142
Zdroj: ČGS (UNM)
65th birthday of Dr. Rudolf J. Prokop / Petr, Václav -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 168, č. 1-4 (1999), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
The 65th birthday of prof. ing. J. Havelka, CSc
70 let doc. RNDr. Rostislava Netopila, CSc. / Kolář, Miroslav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 97, č. 3 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří / Ulrych, Jaromír -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 53, č. 4 (1998), s. 116-117
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří / Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 53, č. 4 (1998), s. 116-117
Zdroj: ČGS (UNM)
70 let RNDr. Ladislava Tichého -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 3 (2003), s. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
70 let Ústředního ústavu geologického / Vacek, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
70 years of archeological investigations at Dolní Věstonice and Pavlov
70 years of J. Čejka
70 years of J.H. Bernard
70 years of V. Mátl
A 70th anniversary of F. Fediuk
70th anniversary of prof. Ivo Chlupáč