Listování
od 

A ještě jednou Mokrsko / Janatka, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 288-290
Zdroj: ČGS (UNM)
A. Parma - the former professor at the Mining Universiity in Příbram
A-Priori Estimation of Possible Seismic Local Effects as a Measure of a Site Vulnerability / Jechumtálová, Zuzana, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts, International Workshop "Measure of Seismic Damage to Masonry Buildings" -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras / Budil, Petr, 1969- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna / Tvrdý, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2008), s. 75-80
Zdroj: ČGS (UNM)
A.2.2. Development of soil status
A.2.2. Vývoj stavu půd / Hruška, Jakub (2005) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
aa
Ab initio X-ray powder structure determination of parascorodite, Fe(H2O)2AsO4 / Ondruš, Petr, 1960-, Perchiazzi, Natale, Skála, Roman, 1967- -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 16, no. 6 (2004), p. 1003-1007
Zdroj: ČGS (UNM)
Abandoned and invalid Czech and Slovak personal and geographical names in mineralogical nomenclature
Abandoned brickyards and significant loess sections on the Brno-sever map sheet
Abandoned mineral localities in North Moravia and Silesia
Abandoned waste dumps and recent waste management in ruralvillages of south Moravia (Bulhary, Hlohovec, Lednice andValtice). Rural Geography and Environment. Rural Geography and Environment / Fischer, W., Hlavinková, Pavlína
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Abandonment of mining at the mine of Kohinoor. 1st stage, Abandonment of mine workings until 2003
Ablagerung atmosphärisch deponierter Schwermetalle im Sediment von Oberflächengewässern mit versauertem Einzugsgebiet / Duscher, Klaus, Hoelzmann, Philipp -- In: Erde -- ISSN 0013-9998 -- Jg. 130, Nr. 1 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Abnormální poklesy hladiny vody v propasti na Čeřince / Kácha, Stanislav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 13 (1987), s. 51-54
Zdroj: ČGS (UNM)
About opencast coal excavation in Great Britain
About the finding of the Karpatian (Miocene) and other results of the Slatinky MH-10 borehole
About the Miocene from the boreholes along the water pipe course from the Vír dam to Brno
About the nomenclature and the type locality of the elbaite: a historical review / Ertl, Andreas -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 154 (2008), p. 35-44
Zdroj: ČGS (UNM)