Listování
od 

AEGOS - Geoinformační systém pro Afriku - Informace o existující technické infrastruktuře / Čápová, Dana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 10, č. 2 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
AEGOS - Geoinformation System for Africa - Information on Existing Technical Architecture
Aelteste Bergordnung fuer die Goldbergwerke in Jílové/Enlau vom Jahre 1536
Aeolian component in Holocene fluvial sediments at the locality Stará Boleslav-děkanská zahrada
Aeolian component in sediments of Švarcenberk Lake
Aeolian ridges in the piedmont of the Bile Karpaty mountains as a response of man induced changes in the landscape / Hrádek, Mojmír, Jankovská, Vlasta, Švehlík, R. -- In: Antropogenic aspect of geographical enviroment transformations -- s. 7-16
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
A.E.Reuss'importance for research into Neogene ostracoda in the Vienna Basin and the taxonomic revision of his determinations / Zelenka, Jaromír -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 252-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Aerial monitoring of the environment : Surrounding uranium mines Stráž p.Ralskem-Hamr in Czech Republic / Jurza, Pavel -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 1, no. 1 (1994), p. 42-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou / Gnojek, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 421-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Aerokosmický průzkum území ČSSR a jeho využití v čs. geologii / Dornič, Ján, 1925-, Ďurica, Dušan, 1932-, Neumann, Jan, Reichwalder, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 5 (1983), s. 139-142, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Aeromagnetic indications of volcanic rocks in the Šluknov area (the absolute magnetic minimum near Krásná Lípa)
Aeromagnetické indikace neovulkanitů na Šluknovsku (absolutní magnetické minimum u Krásné Lípy) (02-22 Varnsdorf) / Šalanský, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 201-202
Zdroj: ČGS (UNM)
The aerosol in the atmosphere of the Císařská cave (the Moravian Karst)
Aerosol sinter and the cave development / Jančařík, Antonín, 1950-, Jančaříková, Irena -- In: Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings -- s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Aerosols in the Atmosphere of Selected Caves of the Moravian Karst
Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov) / Faimon, Jiří, 1950-, Slavík, Pavel, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 146-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) / Faimon, Jiří, Slavík, Pavel, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geol.výzk. Mor. Slez. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VII, č. 1 (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Aerosoly v atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu / Faimon, Jiří, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Affinities of Late Devonian Acritarchs from the Madre de Díos Basin, Northern Bolivia: Evidence for Plate Tectonic Interaction between Eastern Laurentia and Western Gondwana? / Isaacson, Peter E., Vavrdová, Milada -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 40, no. 3-4 (1997), p. 683-693
Zdroj: ČGS (UNM)
Affinities of the Late Devonian acritarchs from the Madre de Díos basin, northern Bolivia: Evidence for a plate tectonic interaction between Eastern Laurentia and western Gondwana? / Isaacson, P. E., Vavrdová, Milada -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 40, - (1997), s. 683-693
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ