Listování
od 

Actuoecology of the lake thecamoebians from the Šumava Mountains / Lorencová, Markéta -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 73-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Ad Jan Kořínek's Alte Denkwürdigkeiten von Kutná Hora
Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské / Haubelt, Josef, 1932- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 76-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin" / Herle, Ivo, 1966- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 4, č. 4 (2001), s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Ad Pohaslá sláva savců (R. Šumbera, J. Robovský, Vesmír 85, 557, 2006/9 [Polemika] / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 10 (2006), s. 589-589
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Adacitic trends in andesitic volcanics of SE-Moravia
Adakitic trends in andesitic volcanics of SE-Moravia
Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy / Fediuk, Ferry, Gürtlerová, Pavla -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13, č. 11/2005 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy / Fediuk, František, 1929-, Gürtlerová, Pavla -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 121-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Adámek J., Brzobohatý R., Pálenský P., Šikula J.(2003): Karpat v karpatské předhlubni na Moravě
Adamovský hamr / Sopouch, Jaroslav -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 2 (1983), s. 87-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Adapertural location of the retractor muscle attachment area in Oriostoma (Mollusca, Gastropoda): a consequence of mode of life / Horný, Radvan J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 164, no. 1-4 (1995), p. 39-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Adaperturální umístění úponu refraktoru u rodu Oriostoma (Mollusca, Gastropoda): důsledek způsobu života
Adaptace biologického mikroskopu na jednoduchý mikroskop polarizační / Němec, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 6 (2003), s. 449-452
Zdroj: ČGS (UNM)
Adaptation of the S-5-S Pendulím Seismometer for Measurement of Rotational Ground Motion / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk -- In: Journal of Seismology -- ISSN 1383-4649 -- Roč. 16, č. 4 (2012), s. 649-656
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Adaptive composite grid methods for problems of plasticity / Blaheta, Radim -- In: Mathematics and Computers in Simulation -- Roč. 50, 1-4 (1999), s. 123-134
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Adaptive finite element modelling of two-dimensional magnetotelluric fields in general anisotropic media / Li, Y., Pek, Josef -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 175, č. 3 (2008), s. 942-953
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Adaptive river flow forecasting on the Danube and Váh
Adaptívne predpovede prietokov na Dunaji a Váhu / Szolgay, Ján, jr. -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 31, č. 3-4 (1983), s. 297-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Adaptivní sukcese v povodňovém korytě Bečvy / Lacina, Jan -- In: Niva řeky Bečvy -- s. 19-22
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG