Listování
od 

Aerokosmický průzkum území ČSSR a jeho využití v čs. geologii / Dornič, Ján, 1925-, Ďurica, Dušan, 1932-, Neumann, Jan, Reichwalder, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 5 (1983), s. 139-142, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Aeromagnetic indications of volcanic rocks in the Šluknov area (the absolute magnetic minimum near Krásná Lípa)
Aeromagnetické indikace neovulkanitů na Šluknovsku (absolutní magnetické minimum u Krásné Lípy) (02-22 Varnsdorf) / Šalanský, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 201-202
Zdroj: ČGS (UNM)
The aerosol in the atmosphere of the Císařská cave (the Moravian Karst)
Aerosol sinter and the cave development / Jančařík, Antonín, 1950-, Jančaříková, Irena -- In: Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings -- s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Aerosols in the Atmosphere of Selected Caves of the Moravian Karst
Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov) / Faimon, Jiří, 1950-, Slavík, Pavel, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 146-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) / Faimon, Jiří, Slavík, Pavel, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geol.výzk. Mor. Slez. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VII, č. 1 (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Aerosoly v atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu / Faimon, Jiří, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Affinities of Late Devonian Acritarchs from the Madre de Díos Basin, Northern Bolivia: Evidence for Plate Tectonic Interaction between Eastern Laurentia and Western Gondwana? / Isaacson, Peter E., Vavrdová, Milada -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 40, no. 3-4 (1997), p. 683-693
Zdroj: ČGS (UNM)
Affinities of the Late Devonian acritarchs from the Madre de Díos basin, northern Bolivia: Evidence for a plate tectonic interaction between Eastern Laurentia and western Gondwana? / Isaacson, P. E., Vavrdová, Milada -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 40, - (1997), s. 683-693
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Affirmation of a Cenozoic volcanic conduit in Luže near Chrudim (Železné hory Mts.)
AFRICAN-EUROPEAN GEORESOURCES OBSERVATION SYSTEM
AFRICKO-EVROPSKÝ GEOINFORMAČNÍ SYSTÉM AEGOS / Čápová, Dana -- In: Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
After whom were the Jáchymov secondary minerals given a name?
Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa / Maťo, Ľuboslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 285-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Ag-Bi and Se-galenite in epithermal gold-silver veins in the northern part of the Kremnica Ore Field
Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách / Bufka, Aleš, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 84-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Ag-Co-Bi-Ni-U-ore mineralization in the Černá (Schwarzwasser) valley in Krušné hory Mts. (Erzgebirge Mts.), Czech Republic
Ag-Co-Bi-U deposit Potůčky (Breitenbach) in Krušné hory Mts. (Erzgebirge Mts.), Czech Republic