Listování
od 

Akademik Michal Mahel sedemdesiaťročný / Reichwalder, Peter, Vozár, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 6 (1990), s. 569-570
Zdroj: ČGS (UNM)
Akademik Michal Mahel sedmdesátníkem / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 433
Zdroj: ČGS (UNM)
Akademik Quido Záruba - 85 let / Mencl, Vojtěch, nar. 1907, Pašek, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 6 (1984), s. 188-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Akademik Radim Kettner - spolutvorca modelu stavby centrálnych Karpát / Mahel, Michal -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3-4 (1991), s. 191-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Akademik Vladimír Pokorný zemřel / Kočárek, Eduard -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 41, č. 4 (1988-89), s. 135-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Akademik Vladimír Zoubek k osmdesátníkem / Dubanský, Alois, 1929- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 28, č. 1 (1982), s. 3-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Akademik Vladimír Zoubek osmdesátníkem / Svoboda, Josef, 1908-1983 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 4 (1983), s. 241-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Akademik Vladimír Zoubek pětaosmdesátníkem / Dubanský, Alois -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 2 (1989), s. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Das akademische Institut für Geophysik in Prag - sein Forschungsprogramm und seine Zusammenarbeit mit deutschen Partnern / Čermák, Vladimír, Waniek, L. -- In: Deutsche Geophysikalische Gesselschaft Mitteilungen -- 1/2 (1994), s. 10-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Akadocrinus knizeki sp.nov., gogiid eocrinoid from Czechoslovakia (Echinodermata, Middle Cambrian) / Fatka, Oldřich, 1957-, Kordule, Vratislav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 4 (1991), s. 239-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Akce České pedologické společnosti / Žigová, Anna -- In: Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů -- Roč. 2001, č. 22 (2001), s. 7-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Akcesorické minerály granitoidů brněnského masívu / Svoboda, Lubomír -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu / Buriánek, David, Gadas, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 1 (2010), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí) / Klečka, Milan, Pivec, Edvín, Uher, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 173-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) / Klečka, M., Pivec, Edvín, Uher, P. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 173-174
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty) / Broska, Igor, Janák, Marian -- In: Akcesorické minerály - ich petrochemický a metalogenetický význam -- s. 101-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier / Hraško, Ĺubomír, Miko, Oto -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 91 (1990), s. 15-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály světlých žilných hornin brněnského masívu / Staněk, Josef, 1928- -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu / Breiter, Karel, Škoda, R. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 147-151
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu. / Breiter, Karel, Škoda, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF