Listování
od 

Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu / Buriánek, David, Gadas, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 1 (2010), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí) / Klečka, Milan, Pivec, Edvín, Uher, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 173-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) / Klečka, M., Pivec, Edvín, Uher, P. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 173-174
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty) / Broska, Igor, Janák, Marian -- In: Akcesorické minerály - ich petrochemický a metalogenetický význam -- s. 101-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier / Hraško, Ĺubomír, Miko, Oto -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 91 (1990), s. 15-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály světlých žilných hornin brněnského masívu / Staněk, Josef, 1928- -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu / Breiter, Karel, Škoda, R. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 147-151
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu. / Breiter, Karel, Škoda, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Akcesorické minerály v granitoidných horninách a v metamorfnom plášti Malej Fatry / Broska, Igor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 464
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 113-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy / Jansa, Jiří, Novák, František, 1932-, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 87-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály ze skupiny titanitu a jejich vliv na obsah cínu v horninách
Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum / Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 55-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorický magnetit ze sillimanitických rul od České vsi u Jeseníku / Čermák, František, Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 79-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava) / Cempírek, Jan, Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 96, č. 2 (2011), s. 35-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcessornyj magnetit v sillimanitičeskich gnejsach iz sela Češska ves v blizi Jesenika
Akcessornyje mineraly granitoidov brnenskogo massiva
Akcessornyje mineraly iz kaolonizirovanoj žilnoj porody polzenitovogo charaktera iz oblasti Chamry u České Lipy
Akcessornyje mineraly svetlych žiľnych porod brnenskogo massiva