Listování
od 

Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy / Jansa, Jiří, Novák, František, 1932-, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 87-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorické minerály ze skupiny titanitu a jejich vliv na obsah cínu v horninách
Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum / Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 55-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorický magnetit ze sillimanitických rul od České vsi u Jeseníku / Čermák, František, Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 79-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava) / Cempírek, Jan, Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 96, č. 2 (2011), s. 35-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Akcessornyj magnetit v sillimanitičeskich gnejsach iz sela Češska ves v blizi Jesenika
Akcessornyje mineraly granitoidov brnenskogo massiva
Akcessornyje mineraly iz kaolonizirovanoj žilnoj porody polzenitovogo charaktera iz oblasti Chamry u České Lipy
Akcessornyje mineraly svetlych žiľnych porod brnenskogo massiva
Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938 / Novotný, Michal -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 40 (215), s. 24-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Ako by sa zmenila tiaž na Zemi, keby neexistoval Mesiac? / Brimich, Ladislav -- In: Kozmos -- Roč. 14, č. 3 (1983), s. 87
Zdroj: ČGS (UNM)
Ako ďalej vo využívaní vybraných nerastných surovín na Slovensku / Chlebo, Vladimír -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 9-10 (1991), s. 157
Zdroj: ČGS (UNM)
Ako s vodou na dole Slaný? / Hanzel, Imrich -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 10 (1982), s. 414-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Ako viesť geologickú exkurziu / Zorkovský, Vojtech -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 8 (1988-89), s. 294-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy / Kanala, Alexander -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 24, č. 3 (1990), s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Akosť vody vyrovnávacej nádrže vodného diela Veľká Domaša z hľadiska hydrobiológie / Bindasová, Alžběta -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 36, č. 8 (1986), s. 215-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Akreční lapilli v melafyrech podkrkonošské pánve / Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Akritarcha kambrického stáří z bazálních klasik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6) / Vavrdová, Milada -- In: Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely -- Roč. 42, č. 1 (1997), s. 31-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Akritarcha kambrického stáří z bazálních klastik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6) / Vavrdová, Milada -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 42, č. 1 (1997), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)