Listování
od 

Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938 / Novotný, Michal -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 40 (215), s. 24-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Ako by sa zmenila tiaž na Zemi, keby neexistoval Mesiac? / Brimich, Ladislav -- In: Kozmos -- Roč. 14, č. 3 (1983), s. 87
Zdroj: ČGS (UNM)
Ako ďalej vo využívaní vybraných nerastných surovín na Slovensku / Chlebo, Vladimír -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 9-10 (1991), s. 157
Zdroj: ČGS (UNM)
Ako s vodou na dole Slaný? / Hanzel, Imrich -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 10 (1982), s. 414-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Ako viesť geologickú exkurziu / Zorkovský, Vojtech -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 8 (1988-89), s. 294-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy / Kanala, Alexander -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 24, č. 3 (1990), s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Akosť vody vyrovnávacej nádrže vodného diela Veľká Domaša z hľadiska hydrobiológie / Bindasová, Alžběta -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 36, č. 8 (1986), s. 215-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Akreční lapilli v melafyrech podkrkonošské pánve / Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Akritarcha kambrického stáří z bazálních klasik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6) / Vavrdová, Milada -- In: Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely -- Roč. 42, č. 1 (1997), s. 31-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Akritarcha kambrického stáří z bazálních klastik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6) / Vavrdová, Milada -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 42, č. 1 (1997), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Akritarcha zóny Monograptus sedgwickii z lokality Hýskov
Aktivita československé skupiny IAGOD / Háber, Milan, Štemprok, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Štemprok, Miroslav, 1933-, Vaněček, M. -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivita některých významných poruchových linií Českého masívu ve světle permokarbonské sedimentace / Havlena, Václav, 1928-1984 -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 101-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivita Slovenskej geologickej společnosti pri SAV za rok 1987 / Samuel, Ondrej, 1931- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 4 (1988), s. 381-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivita Slovenskej geologickej spoločnosti roku 1983 / Franko, Ondrej, 1931-, Samuel, Ondrej, 1931- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 397-400
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivitäten im Salzkammergut in den Jahren 2001-2003 / Lobitzer, Harald -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 144, Nr. 3-4 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivity České geologické služby ve Střední Americe / Kycl, Petr -- In: Lanžhot - zpravodaj městského úřadu /MK ČR E 11687/ -- Roč. 3, č. září (2008)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod / Medek, Jiří -- In: Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997 -- s. 75-89
Zdroj: ČGS (UNM)