Listování
od 

Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod / Medek, Jiří -- In: Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997 -- s. 75-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii / Šponar, Petr -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 112-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů / Tomas, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivity pracovišť AV ČR v příhraničním regionu Sdružení obcí Orlicka / Brych, Karel, Dittrt, František, Vaishar, Antonín -- In: Biuletyn pokonferencyjny : Konferencja Klodzko-Orlicka 2005 -- s. 1-2
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí / Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 54-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivizace žáků ve výuce geologie na střední škole / Pistorová, Milada -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 34, č. 8 (1983), s. 292-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktivní vulkanismus v Nikaragui: výzkum a předpovídání / Hradecký, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 9 (1989), s. 272-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuality v archeologii Moravského krasu / Svoboda, Jiří A., 1953- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 61, č. 8 (2006), s. 244-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek : aktualizace? / Vašků, Zdeněk, 1944- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 12 (2013), s. 696-699
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky / Rosa, Jaroslav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1995), s. 11-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktualizace výběru a volby horninových surovin pro výrobu izolací z minerálních vláken v ČSSR / Dokoupil, Jiří, Polášková, Iva -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 67, č. 2 (1989), s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000 / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra, Smyčková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Aktuálně a aktualismu / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 175-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuální demografický vývoj v českém pohraničí / Vaishar, Antonín -- In: Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky -- S. 90-94
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru / Rybář, Jan, Zmítko, Jiří -- In: Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG -- s. 75-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuální otázky eroze půdy v zemědělské krajině / Kundrata, Miroslav -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 20, č. 2 (1986), s. 94-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuální problémy a možnosti environmentální geomorfologie v České republice / Kirchner, Karel -- In: Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století - Fyzickogeografický sborník . 11 -- S. 45-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh / Hokr, Milan, 1976-, Milický, Martin, Rapantová, Naďa, 1962-, Vencelides, Zbyněk -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 8 (2009), s. 287-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuální problémy dopravy na Ostravsku / Zapletalová, Jana -- In: Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a v ČR na prelome tisícročí -- s. 53-57
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí / Pöpperl, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2001), s. 20-25
Zdroj: ČGS (UNM)