Listování
od 

Aktuální demografický vývoj v českém pohraničí / Vaishar, Antonín -- In: Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky -- S. 90-94
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru / Rybář, Jan, Zmítko, Jiří -- In: Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG -- s. 75-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuální otázky eroze půdy v zemědělské krajině / Kundrata, Miroslav -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 20, č. 2 (1986), s. 94-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuální problémy a možnosti environmentální geomorfologie v České republice / Kirchner, Karel -- In: Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století - Fyzickogeografický sborník . 11 -- S. 45-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh / Hokr, Milan, 1976-, Milický, Martin, Rapantová, Naďa, 1962-, Vencelides, Zbyněk -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 8 (2009), s. 287-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuální problémy dopravy na Ostravsku / Zapletalová, Jana -- In: Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a v ČR na prelome tisícročí -- s. 53-57
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí / Pöpperl, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2001), s. 20-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice / Barnet, Ivan, Bláha, Vladimír, Holák, Jan, Karenová, Jana, Mikšová, Jitka, Procházka, Josef, Tomas, Robert -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice / Barnet, Ivan, 1955-, Bláha, Vladimír, Holák, Jan, Karenová, Jana, Mikšová, Jitka, Procházka, Josef, Tomas, Robert, 1971- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 108-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií / Horák, Jiří, 1962-, Peňáz, Tomáš, 1963-, Rapant, Petr, 1960-, Růžička, Jan, 1976- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 87-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 268-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group / Świerczewska, Anna, Tokarski, Antoni, Zuchiewicz, Witold -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 54, č. 12 (2006), s. 1027
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí / Janeček, Miloslav, 1941-, Kovář, Pavel, 1942- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 60, č. 7 (2010), s. 187-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuálnost novelizace klasifikace černého uhlí / Kessler, Miroslav Ferdinand -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 1 (1989), s. 39-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Aktuání paleomagnetické poznatky z průhonické laboratoře / Čížková, Kristýna, Kadlec, Jaroslav, Šlechta, Stanislav -- In: 18. kvartér : sborník abstrakt -- S. 25-25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy / Lorencová, Markéta -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- [7-8]
Zdroj: ČGS (UNM)
Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice) / Melichar, Rostislav, Stříž, Roman -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 171-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Akumulace organického uhlíku během posledních 150 let v pěti sladkovodních rašeliništích v západní a střední Evropě
Akumulace ropy a zemního plynu na lokalitě Krásná / Jurková, Alena -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 2 (1987), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Akumulace ropy ve svrchním bádenu ložiska starého pole Gbely / Bílek, Kamil, Hrušecký, Igor -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 333-341
Zdroj: ČGS (UNM)